Vivenciam les línies

Un dels continguts matemàtics del currículum d’educació infantil és el reconeixement dels diferents tipus de línies (corbes, rectes, obertes, tancades, etc.).

Ara bé, és important que aquest aprenentatge parteixi de les característiques dels infants: de la manipulació concreta a la representació escrita.

A més, distingir i apreciar les diferències de cada una de les línies també és l’inici cap a la interiorització de les formes que trobam en les lletres.

Per tant, treballam processos que formen part de la lectoescriptura.

En definitiva, com el psicòleg Jean Piaget (1896-1980) defensava, aquesta és una mostra amb la qual es creen experiències i contextos que ajuden als infants construir el seu mateix aprenentatge.

Bon cap de setmana a tothom.

Comparteix aquesta entrada