• vertical(20)

Ventilació i climatització dels espais educatius

Estimades/estimats membres de la comunitat educativa d’Es Liceu.

Segons la ​resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 10 de novembre de 2020 per la qual es modifiquen la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021, així com les resolucions conjuntes de 3 i de 25 de setembre de 2020, que la modifiquen. (BOIB núm. 195 de 14 de novembre de 2020)

L’escola proposa la següent organització:

– Procedirem a la ventilació de les aules, almenys 15’ abans del començament de les classes, entre sessions i en acabar la jornada.

– Cal mantenir la porta entreoberta, sempre que sigui possible.

– Sempre que sigui possible, farem servir ventilació creuada, és a dir, obrir finestres o portes de parets oposades i, en lloc d’obrir molt una finestra, repartir la mateixa obertura entre el major nombre de punts: és molt millor obrir 10 cm. en 8 finestres que 80 cm en una.

– Potenciarem activitats a l’exterior (garantint el distanciament i el bon ús de la mascareta)

– La programació de la calefacció de les aules amb l’objectiu de climatitzar-les serà de les 7.00h a les 12.00h i de les 15.00h a les 20.00h (per als torns d’horabaixa).

– És convenient completar la vestimenta diària amb roba d’abric còmoda per treballar a la classe… recomanam que sigui tèrmica.

Seguint recomanacions higièniques i sanitàries, no serà possible, l’ús de flassades a l’escola.

La Conselleria d’Educació subvenciona els centres concertats amb la compra d’aparells mesuradors de CO2.

La compra conjunta entre els centres d’ensenyament cooperatius arribarà entorn dia 21 de desembre. S’instal·laran per a què estiguin disponibles, desprès de les vacances de Nadal.

Amb la diferència disponible d’aquesta subvenció s’adquiriran aparells de purificació de l’aire portàtils que s’ubicaran, en el seu cas, a aquells espais educatius que presentin nivells de CO2 no recomanables i sense altra possibilitat de resoldre-ho.

Gràcies per la vostra col·laboració
L’EQUIP DIRECTIU
Es Pont d’Inca, a dijous 3 de desembre de 2020

Comparteix aquesta entrada