VENDA DE LLIBRES

La venda dels llibres de text es farà seguint el següent programa:

 

Reserva de llibres, NOMÉS PER ALUMNAT DE PRIMÀRIA I ESO

Les famílies podran reservar els llibres ingressant l’import de 20€ de dia 20 de juny a dia 11 de juliol al núm. de c/c del BMN-Sa Nostra ES42 0487 2150 57 2000002755, fent constar el nom de l’alumne i el curs.

Venda de llibres

A l’escola

  • 8 de setembre de 9:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00
  • 9 i 10 de setembre de 9:00 a 14:00

El llistat de llibres el trobareu a partir del dia 30 de juny al taulell d’anuncis de Secretaria i al portal d’Es Liceu www.esliceu.com (Administració i Serveis)

 

MATERIAL I FOTOCÒPIES

Correspon al material i fotocòpies que, per motius pedagògics, s’utilitzen a l’aula durant tot el curs escolar (material de funcionament habitual, manualitats, material informàtic, etc.)
El material que es pugui utilitzar per Carnaval, Diada de Sant Antoni i/o Setmana Cultural es facturarà a part.
La despesa es facturarà d’octubre a juny

 

Infantil: Material 10,06€
Fotocòpies 8,25€
De 1r a 4t Material 9,86€
de Primària Fotocòpies 8,25€
Material i manteniment PLA TAC 70,00€ (1)
5è i 6è Material 9,05€
de Primària Fotocòpies 7,85€
Material i manteniment PLA TAC 70,00€ (1)
ESO Material 7,25€
Fotocòpies 9,90€
   -1r i 2n d’ESO Material i manteniment PLA TAC 70,00€ (1)
   -3r i 4t d’ESO Material i manteniment PLA TAC 50,00€ (1)
Diversificació Material 17,80€
FP Bàsica (2) Material 13,70€
Fotocòpies 14,10€
Mat. especialitzat 20,60€
Cicles Material 13,70€
Formatius (2) Fotocòpies 14,10€
Mat. especialitzat 20,60€

(1) Aquest import es pagarà repartit en dos rebuts: un el mes d’octubre i l’altre el mes de febrer.
Podeu veure tota la informació sobre la implantació, el curs 2014/2015, del PLA TAC (Pla de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement) a https://www.esliceu.com/pla-tac

(2) despeses trimestrals