Una mirada sistèmica en el marc dels PQPI

 

Organitzades pel Grup de Recerca Educació i Ciutadania de la UIB, tingueren lloc unes jornades dia 30 de novembre a l’ICE, per la UIB. Era un seminari internacional:

 “Transicions a la vida adulta en les societats del coneixement: presents i futurs dels i les joves amb baix nivell educatiu “.

És va fer utilitzant el castellà i l’anglès i hi participaven professors Universitaris d’arreu del món.

N’Albert Aguilera  i Joana Maria Fiol  van presentar el documental que ja us mostràrem a aquesta notícia . Si entrau a l’enllaç de la revista i llegiu la pàgina 5 veureu que allà surt una ressenya en francès -bastant intel·ligible- del nostre treball. També la teniu més a baix en forma d’imatge.  O aquí teniu directament tot el pdf sobre el total de les jornades.

Nosaltres. Es Liceu, vam participar a la taula rodona amb la que van concloure les jornades i es titulava:

“Construint Transicions Positives: Aportacions dels Diversos Actors i Treball en Xarxa “

Bernat Quetglas (Coop. Jovent).
Llorenç Coll (Ajuntament de Palma)
Albert Aguilera i Joana Ma Fiol (PQPI de col · legi Es Liceu)
Bernat Quetglas, Victòria Nieto, Francisca Sánchez i Iván García (Centre de Formació
Jovent)

Aquí és detalla una mica l’explicació de la taula rodona.

La taula rodona se centra en l’exposició de diverses experiències de treball amb joves
de baix nivell educatiu en què s’han construït i evidenciat transicions positives. Els
ponents parlaran des d’un punt de vista pràctic i vivencial, seran professionals de l’àmbit
escolar i socioeducatiu, i exalumnes que han passat per un itinerari d’inserció
sociolaboral de segona oportunitat.
El contingut de la taula rodona abordarà els següents aspectes:

Col · laboració entre escola i barri, transicions en l’àmbit comunitari:

Llorenç Coll (Educador de l’Ajuntament de Palma) exposarà els antecedents i resultats del projecte “El
barri educa, eduquem amb el barri “, que s’ha desenvolupat al barri de Son Gotleu de
Palma. La iniciativa, que ha estat reconeguda amb el Premi a l’Acció Magistral 2012, busca
portar l’educació més enllà dels recintes escolars, intentant implicar el barri a la
educació dels nens i joves i aquests en la transformació del barri. L’objectiu és
divulgar els valors de tolerància, convivència, i prevenció de conductes de risc i
coresponsabilitat, que es treballen en els centres escolars del barri, i convertir la
població en agents educadors i transmissors de valors …

Una mirada sistèmica en el marc dels PQPI:

Joana Ma Fiol i Albert Aguilera, professors
del col · legi Es Liceu de Palma, ens presenten el seu projecte “Cooperar i conviure, eixos per a la
vinculació al centre escolar “, una experiència basada en la pedagogia sistèmica i
desenvolupada en el marc d’un programa de PQPI. A l’exposició es projectarà un
documental d’uns 15 minuts.
La hipòtesi de treball se centra que si s’aconsegueix trobar una sintonia entre el context escolar i els aprenentatges
i la trajectòria vital de cada alumne es pot dotar de sentit i significat la seva actual situació
personal i educativa. L’objectiu és activar la seva motivació i aconseguir la seva vinculació al centre i al currículum escolar.
Els  instrument són les activitats, de les quals el disseny és fonamental. Tot això en un
context de treball cooperatiu.

Itineraris d’inserció sociolaboral;

escoltant als seus actors: Bernat Quetglas,
educador i orientador de l’Itinerari d’Inserció Sociolaboral Jovent, realitzarà una breu
introducció del projecte desenvolupat per l’entitat i posteriorment s’obrirà un col · loqui amb
exalumnes que s’han beneficiat dels programes de Jovent.
L’itinerari es dirigeix específicament a joves amb edats compreses entre 16 i 21 anys
amb baix nivell educatiu que han sortit del sistema escolar formal. A partir de cada demanda,
s’elabora un Projecte personal, és a dir, es reconverteix l’aspiració de la persona en un
projecte molt més integral que li pugui oferir recursos per a una transició a la vida adulta
amb garanties d’èxit tant en el camp personal com laboral. El projecte ofereix accions de
orientació, formació ocupacional i bàsica, i recerca activa d’ocupació.
Un cop contextualitzat el projecte es presentarà a tres exalumnes / es que van passar pel
itinerari amb l’objectiu que sentim, des de la seva visió, què va significar el pas d’una
dispositiu de segona oportunitat com el de Jovent. A través d’una entrevista-col · loqui
Victòria Nieto, Francisca Sánchez i Iván García ens parlaran de la seva experiència escolar formal
i no formal, la seva trajectòria laboral i la seva situació sociofamiliar.

 

Comparteix aquesta entrada