• vertical(20)

Tasques per fer des del confinament

Estimades famílies,

La situació que vivim és complicada i suposa algunes incomoditats a què no estam avesats.

El personal del centre treballa des de casa en tasques de programació i planificació. A més a més estam connectats amb les famílies permanentment, durant la jornada laboral, elaborant propostes pedagògiques, fent-ne el seguiment i aclarint dubtes.

L’escola roman tancada i és convenient no acudir-hi ateses les recomanacions d’urgència a què estam sotmesos. En qualsevol cas, no tancam la comunicació i l’atenció telefònica, al marge de tenir una representació de l’equip directiu dins l’escola, per a urgències especials.

Els equips docents us informen de les tasques que cal fer, en cada moment i us hi podeu comunicar a través dels correus electrònics. Aquí trobareu els correus electrònics del professorat.

A educació infantil serà mitjançant la pàgina web, a l’apartat que hi hem habilitat.

A Primària, apart de la pàgina web trobareu orientacions al lloc web de cada curs i al moodle respectiu (pensau que per als cursos de primer, segon i tercer cal entrar com a visitant i per a la resta de cursos, comptau amb un usuari i contrasenya individuals). 

A Secundària, teniu penjat un document per a cada curs on podreu consultar totes les tasques i orientacions de cada assignatura a desenvolupar per als vostres fills i filles.

Desitjam que esteu passant aquests dies de la millor manera possible i que, cada dia, estem més a prop d’arribar a la normalitat.

Comparteix aquesta entrada