• vertical(0)

Son Bonet viu. Cadena humana 23 de maig

Vist l’anunci de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius publicat al BOIB núm. 012 de 28 de gener de 2021 sobre la declaració de projecte estratègic industrial i l’avaluació d’impacte ambiental ordinària del projecte de Parc Fotovoltaic de Son Bonet.

El projecte de Parc Fotovoltaic d’AENA afecta a la zona de Son Bonet classificada com a Sistema General d’Espai Públic Lliure segons l’aprovació de les Normes Subsidiàries de l’any 1999. Aquest espai l’utilitzen habitualment els veïnats des Pont d’Inca, Es Pla de na Tesa, Cas Capità i Sant Llatzet des de fa més de 40 anys i és mantingut exclusivament per l’Ajuntament de Marratxí i la bona voluntat d’alguns veïnats.

Son Bonet, com a Àrea d’Assentament en Paisatge d’Interès és estàndard d’espai lliure, de zona verda, d’àrea recreativa, de passeig i de joc lliure per a infants i mascotes en un entorn urbà. A més, és l’únic espai proper al municipi sense barreres per a persones amb diversitat funcional.

El projecte de Parc Fotovoltaic d’AENA ocupa l’espai on l’Ajuntament de Marratxí havia proposat un projecte d’ordenació paisatgística amb la plantació d’un pinar mediterrani.

I per això neix la plataforma de defensa d’un pulmó verd a Son Bonet i contra el parc fotovoltaic en aquest terreny.

Es Liceu s’adhereix a les reivindicacions d’aquesta plataforma i anima a tothom a fer-ho també.

Comparteix aquesta entrada