• vertical(0)

Sistema de reagrupament a Infantil i Primària

El claustre de professores i de professors presenta la proposta de remesclar els cursos, a partir del curs 2018/19.

Aquesta mesura metodològica respon a la voluntat de millorar les possibilitats i les habilitats de relació social i dona l’oportunitat de compensar desequilibris entre les classes d’un mateix nivell.

L’experiència de reagrupaments als cursos d’ESO ha estat exitosa, ens ha ajudat a valorar aquest nou sistema i a treballar en coherència entre etapes.

Els canvis es produiran al començament de 1r, de 3r i de 5è de primària.

Sabeu que teniu les tutores i els tutors a la vostra disposició per a aclarir dubtes i, amb la mateixa intenció, us convidam a assistir a la reunió que tendrà lloc el proper dijous 3 de maig, a les 16:30.

L’EQUIP DIRECTIU

Comparteix aquesta entrada