Viatge d’estudis

Els alumnes de 6è de primària que van de viatge d’estudis no han de dur telèfon mòbil. Si fos així serà retirat pels tutors/es i el faran arribar a l’equip directiu que convocarà posteriorment a la família.

Els alumnes que estiguin malalts no podran anar al viatge d’estudis.

Els alumnes que hagin estat hospitalitzats abans de partir de viatge d’estudis no hi podran anar si no tenen l’alta 48h abans de partir.