Aportació voluntària centre concertat

La col·laboració de les famílies és del tot necessària per al sosteniment de les despeses de funcionament del centre i per millorar el projecte i la qualitat educativa de la nostra escola.

El fet que l’educació concertada sigui deficitària dificulta la gestió i el sosteniment del projecte educatiu dels centres concertats. La subvenció que arriba de la Conselleria d’Educació no cobreix la totalitat de les despeses de funcionament que genera el centre.
Per mantenir i millorar el projecte educatiu d’Es Liceu i garantir el nivell de qualitat pedagògica és fa necessari recaptar altres ingressos.
A partir del curs escolar 2008-2009 es va acordar sol·licitar a les famílies una aportació voluntària i progressiva segons el nivell educatiu i el número de germans al centre.
  INFANTIL PRIMÀRIA,ESO FP
quota/mes (setembre a juny) 16,00 € 9,00 € 20€/trimestre
10% descompte 2n germà
20% descompte a partir 3r germà

Podeu consultar l’informe d’inversions realitzades a https://www.esliceu.com

 Moltes gràcies a totes les famílies per la vostra col·laboració!