Programa de reutilització de llibres i material didàctic

Les famílies adherides al programa de reutilització de llibres, abans del dia 14 de juny de 2019, hauran de:

1- ingressar l’import de:

  • 3,00€ en el cas d’alumnat de 1r a 2n de primària
  • 5,00€ en el cas de l’alumnat de 3r a 4t de primària
  • 6,50€ en el cas d’alumnat de 5è a 6è de primària

al núm. de c/c de Bankia ES15 2038 3470 8460 0013 4888 d’Es Liceu, fent constar el nom de l’alumne i el curs; o amb targeta bancària als serveis administratius

2- Lliurar la butlleta d’adhesió al tutor/a o a administratius (M José)

El lot de llibres (reutilitzables i no reutilitzables)  l’escola a cada alumne el primer dia de classe.