Material i fotocòpies

Correspon al material i fotocòpies que, per motius pedagògics, s’utilitzen a l’aula durant tot el curs escolar (material de funcionament habitual, manualitats, material informàtic, etc.). L’objectiu del centre és que tot l’alumnat tengui accés amb les mateixes condicions de qualitat i quantitat al material que necessita per les tasques escolars. Al mateix temps la metodologia pedagògica d’Es Liceu es tradueix en l’ús simbòlic de llibres de text que en part es substitueix amb el material didàctic que elabora el propi professorat lliurant-lo fotocopiat al seu alumnat. Per això el centre, recomana a les famílies l’aportació d’aquestes quotes.

El material que es pugui utilitzar per Carnaval, Diada de Sant Antoni i/o Diada Cultural es facturarà a part.

La despesa es facturarà d’octubre a juny

Infantil: Material 10,25€
Fotocòpies   9,05€
De 1r a 4t de Primària Material   10,10€
Fotocòpies   8,25€
Material i manteniment PLA TAC 70,00€ (1)
5è i 6è de Primària Material   9,25€
Fotocòpies   7,85€
Material i manteniment PLA TAC 70,00€ (1)
ESO, PMAR i PRAQ
Material   7,40€
Fotocòpies   9,90€
Material i manteniment PLA TAC 70,00€ (1)
UEEC Material   9,25€
Fotocòpies 18,15€
FP Bàsica i  Cicles Formatius (2) Material 14,00€
Fotocòpies 14,35€
Mat. especialitzat 21,05€

(1) Aquest import es pagarà repartit en dos rebuts: un el mes d’octubre i l’altre el mes de febrer.

Podeu veure tota la informació sobre la implantació del PLA TAC (Pla de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement) a www.esliceu.com/pla-tac

(2) despeses trimestrals