Pel seu caràcter curricular són obligatòries.
Un cop els/les mestres us hagin informat i vosaltres donat la vostra autorització, us les facturarem al rebut del mes següent.
Les sortides, a més del cost de l’autocar i de l’activitat, inclouran el cost dels ajudants i acompanyants en el cas d’educació infantil.
En cas de malaltia es retornarà el preu de l’activitat però no de l’autocar, els cost d’aquest s’haurà calculat suposant que tots els nins i nines de la classe hi anirien.