• Reserva de llibres, NOMÉS PER ALUMNAT DE PRIMÀRIA I ESO

  • Les famílies podran reservar els llibres ingressant l’import de 20€ de dia 20 de juny a dia 13 de juliol al  núm. de c/c de Sa Nostra 2051 0150 19 1026928979 d’Es Liceu , fent constar el nom de l’alumne i el curs.
  • Venda de llibres. A l’escola

    • 5 de setembre de 9.00 h a 14.00 hi de 17.00 h a 20.00 h
    • 6 i 7 de setembre de 9.00 h a 14.00 h