Correspon al material i fotocòpies que, per motius pedagògics, s’utilitzen a l’aula durant tot el curs escolar (material de funcionament habitual, manualitats, material informàtic, etc.)
El material que es pugui utilitzar per Carnaval, Diada de Sant Antoni i/o Setmana Cultural es facturarà apart.

La despesa es facturarà d’octubre a juny