La utilització de l’equipatge de l’escola es necessària per realitzar qualsevol esport (escolar i extraescolar), a més a més facilita la  seguretat de l’alumnat durant les sortides curriculars.

L’equipatge escolar d’Es Liceu consta de :

⇒ Educació Infantil i 1r i 2n d’Educació Primària: bata, xandall, calçons curts i camiseta d’estiu.
⇒ Educació primària (de 3r a 6è) i ESO: xandall, calçons curts i camiseta d’estiu.

Preus

Bata 25,00€

Bata d’estiu 15,00€

Xandall (calçons i jaqueta) 46,00€ (nou teixit)
Calçons curts 16,50€
Camiseta 9,90€

Venda de l’equipatge escolar

⇒ A l’escola, coincidint amb la venda de llibres de text, els dies i presentant el comprovant d’haver fet l’ingrés de la compra al número de c/c de Sa Nostra 2051 0150 19 1026928979 d’Es Liceu
A partir del mes d’octubre a Serveis Administratius de les 16.30 a les 18.00 h