La col·laboració de les famílies és del tot necessària per al sosteniment de les despeses de funcionament del centre i per millorar el projecte i la qualitat educativa de la nostra escola.

Podeu informar-vos de les inversions que ha fet la cooperativa durant el curs 2010-2011 gràcies a l’ajuda que ha rebut de les famílies d’Es Liceu, visitant la memòria que, a partir del mes de juliol, trobareu a aquesta web.

QUOTA/mes (setembre a juny)

INFANTIL 16 €

PRIMÀRIA, ESO 9€

Cicles Formatius 15€/trimestre

10% descompte 2n germà

20% descompte a partir 3r germà