En aquest lloc del Web podeu consultar la informació referent al vostre fill per tal de si l’han acceptat al centre.

Per poder visualitzar la informació s’ha de escriure el DNI o NIE del pare o mare o tutor legal i la data de naixement del fill.

Consulta en linea.