CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ i MATRÍCULA D’EI, EP, ESO I PQPI

Dates/plaç Tràmit/Actuació
Del 11 d’abril al 3 de maig Presentació de sol·licituds
Dia 27 de maig Llistes provisionals d’admesos
Del 27 al 31 de maig Reclamacions
Dia 1 de juny Resolució de les reclamacions
Dia 15 de juny Llistes definitives
Del 16 al 17 de juny Matriculació d’Educació Infantil i Primària
Del 4 al 8 de juliol Matriculació d’ESO i PQPI