Els nostres serveis:

ICON

Horari de l’escola

ICON

Aportació voluntària centre concertat

ICON

Programa, el divendres horabaixa

ICON

Venda de llibres

ICON

Programa de reutilització de llibres i material didàctic

ICON

Equipatge escolar

ICON

Pautes de convivència al menjador

ICON

Menjador

ICON

Dinar com a casa

ICON

Assegurança escolar voluntària

ICON

Material i fotocòpies

ICON

Sortides i acampades curriculars

ICON

Viatge d’estudis

ICON

Escola de teatre / Activitats Extraescolars

ICON

Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

ICON

Escola d’idiomes (anglès)

ICON

Escola matinera

ICON

Ludoteca i escola d’horabaixa