Autorització Sortides del centre (ESO i FP) i autorització per recollir un menor (EP)

Documents per descarregar i firmar per autoritzar els vostres fills per sortir de l’escola en horari no habitual.

És imprescindible deixar aquest full firmat al centre abans que l’alumne pugui sortir.

Model de document d’autorització de sortida del centre d’un alumne (sortida programada amb antelació)

Model de document d’autorització de recollida en cas d’indisposició d’un alumne
Model d'autorització per venir a cercar un menor d'EP