Admissió 2021-2022 EI-EP-UEEC-ESO-BATXILLERAT

LLISTES DEFINITIVES ADMESSOS CURS 2021-2022

Si teniu plaça assignada heu de fer la matrícula presencialment amb la cita prèvia assignada.

Avui rebreu per correu electrònic la documentació que heu de presentar per tramitar la matrícula.

Podeu consultar el dia i hora de la vostra cita als següents enllaços:

CITES PRÈVIES MATRÍCULA 4T EDUCACIÓ INFANTIL

CITES PRÈVIES MATRÍCULA EP, ESO, UEEC

Al següent enllaç podeu comprovar la puntuació obtinguda. Si detectau qualque errada podeu fer la corresponent reclamació entre el dies 2 i 4 de juny.

LLISTES PROVISIONALS DE PUNTUACIÓ PER BAREM

SOL·LICITUD TRÀMIT TELEMÀTIC

Per sol·licituds a través del Gestib o CL@AVE:

No és necessari anar al centre. Només s’ha de presentar en paper la documentació que no es pugui comprovar telemàticament, en aquest cas s’ha de sol·licitar cita prèvia al centre.

Per sol·licituds amb DNI o NIE:

Un cop completat el tràmit telèmatic, s’ha d’imprimir i signar la sol·licitud (Ha d’estar signada pels dos progenitors).
En el cas de que només pugui signar un dels dos progenitors, autorització de l’altre per gestionar el tràmit. Podeu descarregar-la aquí

En cas que un dels progenitors no participi del procés d’escolarització, s’ha de signar una Declaració responsable. Podeu descarregar-la aquí

Demanar cita prèvia al centre triat en 1a opció per presentar el rebut i la documentació que no es pugui comprovar telemàticament.

Aquesta sol·licitud no serà efectiva fins que no s’hagi signat presencialment al centre

CALENDARI

CONSELLERIA EDUCACIÓ

LISTA DE VACANTS/PREVISIÓ DE MATRÍCULA

CRITERIS BAREMACIÓ