Admissió 2021-2022 CFGS – CFGM – FPB

LLISTES DEFINITIVES 2a FASE

GRAU MITJÀ SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES (VESPERTÍ)

GRAU SUPERIOR EDUCACIÓ INFANTIL (VESPERTÍ)

FP BÀSICA INFORMÀTICA I COMUNICACIONS (VESPERTÍ)

LLISTES PROVISIONALS 2a FASE

GRAU MITJÀ SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES (VESPERTÍ)

GRAU SUPERIOR EDUCACIÓ INFANTIL (VESPERTÍ)

FP BÀSICA INFORMÀTICA I COMUNICACIONS (VESPERTÍ)

A les llistes provisionals:

  • NO SURT RESERVA DE PLAÇA.
  • La finalitat d’aquestes llistes és la de que els sol·licitants puguin comprovar que les opcions sol·licitades són correctes i que la baremació és l’adequada.
  • L’ÚNICA IDENTIFICACIÓ DELS SOL·LICITANTS SÓN 4 XIFRES DEL SEU DOCUMENT D’IDENTITAT.
  • Els sol·licitants surten agrupats per cada un dels grups d’aquesta 2a fase.

Tràmits d’Admissió a FP Presencial (2a fase)

De dia 1 a dia 7 de setembre

LLISTES DEFINITIVES GS

LLISTES DEFINITIVES GM

LLISTES DEFINITIVES FPB

LLISTES DEFINITIVES 2a OPCIÓ FPB

LLISTES DEFINITIVES 2a OPCIÓ GM SIS. MICROINFORMATICS I XARXES (VESPERTÍ)

Si teniu plaça reservada heu de demanar cita prèvia per formalitzar la matrícula presencialment els dies 20, 21 i 22 de juliol.

Us recordam que les persones que NO han obtingut cap plaça en les llistes definitives, estaran disponibles a la llista d’espera de la seva 1a opció i a la vegada poden tornar a participar voluntàriament en la 2a fase de l’1 al 7 de setembre. Les places a les que podran aspirar són les que restin en centres que NO tenen llista d’espera

LLISTES PROVISIONALS GS

LLISTES PROVISIONALS GM

LLISTES PROVISIONALS FPB

RECORDAU:

  • A les llistes provisionals NO SURT RESERVA DE PLAÇA.
  • La finalitat d’aquestes llistes és la de que els sol·licitants puguin comprovar que les opcions sol·licitades són correctes i que la baremació és l’adequada.
  • L’ÚNICA IDENTIFICACIÓ DELS SOL·LICITANTS SÓN 4 XIFRES DEL SEU DOCUMENT D’IDENTITAT.
  • En el cas dels cicles de modalitat presencial de GM i GS els sol·licitants surten agrupats per cada una de les 3 vies d’accés.

També podeu consultar-les des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP <<fp.caib.es>> amb les dades de:

  • DNI/NIE de l’alumne(a), o si és el cas d’un menor d’edat DNI/NIE (Pare/mare/tutor(a))
  • DATA NAIXEMENT Alumne(a)

El procés d’admissió als cicles formatius de formació professional en el règim presencial per al curs 2021-2022 estarà obert de l’1 al 30 de juny de 2021, ambdós inclosos.

El procés serà telemàtic per les sol·licituds i amb cita prèvia per les matrícules.

En el següen enllaç podeu accedir al tràmit telèmatic d’admissió:

TRÀMIT TELEMÀTIC ADMISSIÓ FP

CALENDARI D’ADMISSIÓ I MATRÍCULA CICLES FORMATIUS

NOVETATS:

El procés es fa en dues fases

FASE 1: DE L’1 AL 30 DE JUNY

Per alumnat amb els requisits d’accés

FASE 2: DE L’1 AL 7 DE SETEMBRE

Per persones que no hagin tengut plaça el mes de juny

Pendents de setembre, convocatòries extraordinàries i homologació

Que hagin quedat a llista d’espera i vulguin millorar opcions

Nous sol·licitants


 

El procediment per a la sol·licitud d’admissió es durà a terme mitjançant  tràmit telemàtic, al qual es podrà accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors: fp.caib.es

Hi ha un tràmit d’admissió diferente per FPB, GM I GS.

Les sol·licituds es podrán formalitzar mitjançant l’usuari del Gestib, amb la identitat electrónica CL@AVE o amb el DNI o NIE.

Per sol·licituds a través del Gestib o CL@AVE:

No és necessari anar al centre. Només s’ha de presentar en paper la documentació que no es pugui comprovar telemàticament, en aquest cas s’ha de sol·licitar cita prèvia al centre.

Per sol·licituds amb DNI o NIE:

Un cop completat el tràmit telèmatic, s’ha d’imprimir i signar la sol·licitud i presentar-la al centre triat en 1ª opicó per validar-la. S’ha de demanar cita previa a secretaria per telèfon al 971600986 o per mail a secretaria@esliceu.com

Aquesta sol·licitud no serà efectiva fins que no s’hagi signat presencialment al centre.

La sol·licitud telemàtica conté dues declaracions responsables, una fa referencia a la veracitat de les circumstàncies al·legades i l’altre al vistiplau dels dos tutors legals en el cas de sol·licitants menors de 18 anys.

FP BÀSICA

Es poden sol·licitar fins a cinc opcions de cicles per ordre de preferencia sempre que coincideixin amb els que figuren a la proposta incorporación a FPB.

És necessari presentar el document de proposta d’incorporació als cicles de FP Bàsica signat per centre on s’ha cursat ESO per el procés d’admissió.

GM i GS

Es poden sol·licitar fins a deu opcions. S’ha d’indicar el cicle formatiu i l’horari en que es vol cursar. En els cicles que s’mparteixen a més d’un horari (matí/horabaixa) s’ha de sol·licitar cada horari al que es vulgui optar tot i que siguin del mateix centre.