Admissió 2019-2020 CFGS – CFGM – FPB

LLISTES DEFINITIVES ADMESSOS

ELS ALUMNES ADMESSOS HAN DE PASSAR PER SECRETARIA PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA ELS DIES 18, 19 I 22 DE JULIOL

ELS ALUMNES ADMESSOS EN SEGONES O ALTRES OPCIONS HAN D’ANAR AL CENTRE ASSIGNAT PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA ELS DIES 18, 19 I 22 DE JULIOL

EN CAS DE NO ESTAR ADMÈS A CAP OPCIÓ, A LA LLISTA S’INDICA DIA I HORA PER A UNA CITA A L’OFINA D’ESCOLARITZACIÓ (c/ Ter, 16 (Pol. Son Fuster. Edif. Alexandre Rosselló)

 

GRAU MITJÀ CURES AUXILIARS INFERMERIA

GRAU MITJÀ SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES MATÍ

GRAU MITJÀ SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES HORABAIXA

GRAU SUPERIOR DESENVOLUPAMENT APLICACIONS WEB

FP BÀSICA SERVEIS ADMINISTRATIUS

FP BÀSICA INFORMÀTICA I COMUNICACIÓN MATÍ

FP BÀSICA INFORMÀTICA I COMUNICACIÓN HORABAIXA

 

LLISTES PROVISIONALS ADMESSOS

A LES LLISTES PROVISIONALS NOMÉS ES CONTEMPLA LA 1a OPCIÓ.

EL RESULTAT DE LES ALTRES OPCIONS I CITES A L’OFICINA D’ESCOLARITZACIÓ SORTIRAN AL LLISTAT DEFINITIU DIA 18 DE JULIOL.

COMPROVAU QUE LES DADES I LA BAREMACIÓ SÓN CORRECTES I EN CAS CONTRARI PRESENTAU UNA AL·LEGACIÓ A SECRETARIA.

 

CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ

CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

PENDENTS DE SETEMBRE/HOMOLOGACIÓ

 

CALENDARI ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS – JUNY

Dates

Tràmit

Del 3 al 28 de juny

Presentació de sol·licituds (totes les vies d’accés). Telèmatic o presencial, en els dos casos s’ha de presenar l’imprés de sol·licitud al centre demanat en primera opció

Dia 8 de juliol

Llistes provisionals de persones admeses i en llista d’espera (primeres opcions)

Del 8, 9 i 10 de juliol

Reclamacions, rectificacions i revisions

Dia 11 de juliol

Resolució de les reclamacions

Dia 18 de juliol

Llistes definitives de persones admeses i en llista d’espera (totes les opcions)

Llista de pendents de setembre i homologació

Del 18,19, i 22 de juliol

Matrícula en Cicles Formatius GM, GS i FP bàsica

 

CALENDARI ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS – SETEMBRE

Dates

Tràmit

1 al 15 de setembre

Sol·licitud d’amissió fora de termini (via telemàtica)

2, 3 i 4 de setembre

Crida única de vacants de FP Bàsica i GM i matrícula

5 i 6 de setembre

Crida única de vacants de GS i matrícula

2 al 9 de setembre

Matrícula de les adjudicacions de les crides úniques

6 de setembre

Termini màxim per presentar documentació pendents setembre/homologació/convalidació

11 de setembre

Llistes provisionals de persones pendents de setembre/homologació/convalidació

11, 12 i 13 de setembre

Reclamacions, rectificacions i revisions

16 de setembre

Resolució de reclamacions

19 de setembre

Llista definitiva amb assignació de cita de les persones que han sol·licitad admissió for a de termini i de les persones pendents setembre/homologació/convalidació

19 i 20 de setembre

Crida única per a l’adjudicació de vacants a les persones pendents de setembre/homologació i convalidació i matrícula

   

24 de setembre

Inici crides úniques sol·licitants fora de termini, adjudicacions i matrícula

Imprés sol·licitud admissió FPB

Imprés sol·licitud admissió GM

Imprés sol·licitud admissió GS

Documentació a presentar junt amb la sol·licitud d’admissió: