Admissió 2022-2023 GS – GM – GB

ACCÉS AL TRÀMIT D’ADMISSIÓ

En els casos que sigui necessari presentar documentació s’ha de demanar cita prèvia al 971600986 o fpadmin@esliceu.com

CALENDARI PROCÉS D’ADMISSIÓ I MATRÍCULA FASES 1 I 2

BOIB – RESOLUCIÓ PROCEDIMENT ADMISSIÓ I MATRÍCULA CICLES FORMATIUS CURS 2022-2023

El procés d’admissió als cicles formatius de formació professional en el règim presencial per al curs 2022-2023 estarà obert de l’1 al 30 de juny de 2022, ambdós inclosos. (Dia 30 de juny és festiu a Marratxí)

El procés serà telemàtic per les sol·licituds i amb cita prèvia per les matrícules.

TRÀMIT TELEMÀTIC ADMISSIÓ FP

El procés es fa en dues fases

FASE 1: DE L’1 AL 30 DE JUNY (Dia 30 de juny és festiu a Marratxí)

Per alumnat amb els requisits d’accés

FASE 2: DE L’1 AL 7 DE SETEMBRE

Per persones que no hagin tengut plaça el mes de juny

Pendents de setembre, convocatòries extraordinàries i homologació

Que hagin quedat a llista d’espera i vulguin millorar opcions

Nous sol·licitants


 

El procediment per a la sol·licitud d’admissió es durà a terme mitjançant  tràmit telemàtic, al qual es podrà accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors: formacioprofessional.caib.es

Hi ha un tràmit d’admissió diferente per GB, GM I GS.

Les sol·licituds es podrán formalitzar mitjançant l’usuari del Gestib, amb la identitat electrónica CL@AVE o amb el DNI o NIE.

Per sol·licituds a través del Gestib o CL@AVE:

No és necessari anar al centre. Només s’ha de presentar en paper la documentació que no es pugui comprovar telemàticament, en aquest cas s’ha de sol·licitar cita prèvia al centre.

Per sol·licituds amb DNI o NIE:

Un cop completat el tràmit telèmatic, s’ha d’imprimir i signar la sol·licitud i presentar-la al centre triat en 1ª opicó per validar-la. S’ha de demanar cita previa a secretaria per telèfon al 971600986 o per mail a fpadmin@esliceu.com

Aquesta sol·licitud no serà efectiva fins que no s’hagi signat presencialment al centre.

La sol·licitud telemàtica conté dues declaracions responsables, una fa referencia a la veracitat de les circumstàncies al·legades i l’altre al vistiplau dels dos tutors legals en el cas de sol·licitants menors de 18 anys.

FP BÀSICA

Es poden sol·licitar fins a cinc opcions de cicles per ordre de preferencia sempre que coincideixin amb els que figuren a la proposta incorporación a FPB.

És necessari presentar el document de proposta d’incorporació als cicles de FP Bàsica signat per centre on s’ha cursat ESO per el procés d’admissió.

GM i GS

Es poden sol·licitar fins a deu opcions. S’ha d’indicar el cicle formatiu i l’horari en que es vol cursar. En els cicles que s’mparteixen a més d’un horari (matí/horabaixa) s’ha de sol·licitar cada horari al que es vulgui optar tot i que siguin del mateix centre.