Admissió 2020-2021 CFGS – CFGM – FPB

LLISTES DEFINITIVES ADMESSOS

FP BÀSICA SERVEIS ADMINISTRATIUS

FB BÀSICA INFORMÀTICA I COMUNICACIONS (MATÍ)

FP BÀSICA INFORMÀTICA I COMUNICACIONS (VESPERTÍ)

GM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES (MATÍ)

GM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES (VESPERTÍ)

GM CURES AUXILIARS D’INFERMERIA

GS DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB

GS EDUCACIÓ INFANTIL

LLISTES PROVISIONALS ADMESSOS

FP BÀSICA SERVEIS ADMINISTRATIUS

FP BÀSICA INFORMÀTICA I COMUNICACIONS (MATí)

FP BÀSICA INFORMÀTICA I COMUNICACIONS (VESPERTÍ)

GM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES (MATÍ)

GM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES (VESPERTÍ)

GM CURES AUXILIARS INFERMERIA

GS DESENVOLUPAMENT APLICACIONS WEB

GS EDUCACIÓ INFANTIL


CALENDARI ADMISSIÓ CFGS-CFGM-FPB

 

El procediment per a la sol·licitud d’admissió es durà a terme mitjançant  tràmit telemàtic, al qual es podrà accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors: fp.caib.es

Hi ha un tràmit d’admissió diferente per FPB, GM I GS.

Les sol·licituds es podrán formalitzar mitjançant l’usuari del Gestib, amb la identitat electrónica CL@AVE o amb el DNI o NIE.

Per sol·licituds a través del Gestib o CL@AVE:

No és necessari anar al centre. Només s’ha de presentar en paper la documentació que no es pugui comprovar telemàticament, en aquest cas s’ha de sol·licitar cita prèvia al centre.

Per sol·licituds amb DNI o NIE:

Un cop completat el tràmit telèmatic, s’ha d’imprimir i signar la sol·licitud i presentar-la al centre triat en 1ª opicó per validar-la. S’ha de demanar cita previa a secretaria per telèfon al 971600986 o per mail a secretaria@esliceu.com

Aquesta sol·licitud no serà efectiva fins que no s’hagi signat presencialment al centre.

La sol·licitud telemàtica conté dues declaracions responsables, una fa referencia a la veracitat de les circumstàncies al·legades i l’altre al vistiplau dels dos tutors legals en el cas de sol·licitants menors de 18 anys.

FP BÀSICA

Es poden sol·licitar fins a cinc opcions de cicles per ordre de preferencia sempre que coincideixin amb els que figuren a la proposta incorporación a FPB.

És necessari presentar el document de proposta d’incorporació als cicles de FP Bàsica signat per centre on s’ha cursat ESO per el procés d’admissió.

GM i GS

Es poden sol·licitar fins a deu opcions. S’ha d’indicar el cicle formatiu i l’horari en que es vol cursar. En els cicles que s’mparteixen a més d’un horari (matí/horabaixa) s’ha de sol·licitar cada horari al que es vulgui optar tot i que siguin del mateix centre.

TRÀMIT TELEMÀTIC