Admissió 2019-2020 CFGS – CFGM – FPB

CALENDARI ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS – JUNY

Dates

Tràmit

Del 3 al 29 de juny

Presentació de sol·licituds (totes les vies d’accés). Telèmatic o presencial, en els dos casos s’ha de presenar l’imprés de sol·licitud al centre demanat en primera opció

Dia 8 de juliol

Llistes provisionals de persones admeses i en llista d’espera (primeres opcions)

Del 8, 9 i 10 de juliol

Reclamacions, rectificacions i revisions

Dia 11 de juliol

Resolució de les reclamacions

Dia 18 de juliol

Llistes definitives de persones admeses i en llista d’espera (totes les opcions)

Llista de pendents de setembre i homologació

Del 18,19, i 22 de juliol

Matrícula en Cicles Formatius GM, GS i FP bàsica

CALENDARI ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS – SETEMBRE

Dates

Tràmit

1 al 15 de setembre

Sol·licitud d’amissió fora de termini (via telemàtica)

2, 3 i 4 de setembre

Crida única de vacants de FP Bàsica i GM i matrícula

5 i 6 de setembre

Crida única de vacants de GS i matrícula

2 al 9 de setembre

Matrícula de les adjudicacions de les crides úniques

6 de setembre

Termini màxim per presentar documentació pendents setembre/homologació/convalidació

11 de setembre

Llistes provisionals de persones pendents de setembre/homologació/convalidació

11, 12 i 13 de setembre

Reclamacions, rectificacions i revisions

16 de setembre

Resolució de reclamacions

19 de setembre

Llista definitiva amb assignació de cita de les persones que han sol·licitad admissió for a de termini i de les persones pendents setembre/homologació/convalidació

19 i 20 de setembre

Crida única per a l’adjudicació de vacants a les persones pendents de setembre/homologació i convalidació i matrícula

24 de setembre

Inici crides úniques sol·licitants fora de termini, adjudicacions i matrícula

Imprés sol·licitud admissió FPB

Imprés sol·licitud admissió GM

Imprés sol·licitud admissió GS

Documentació a presentar junt amb la sol·licitud d’admissió: