• vertical(0)

Sebastià Riutort, ex-alumne nostre, ha presentat el seu primer llibre, titulat “Energía para la democracia”

Ens congratula informar-vos d’aquest fet, però en diversos sentits. Sempre us ho contam quan un ex-alumne ha estat notícia per un motiu o l’altre, però en aquest cas, resulta que el llibre (basat en la seva tesi doctoral) defensa el nostre model cooperativista d’evolució de l’economia social. I més espefícament parla de l’empresa “Som energia”, com exemple, en aquest sentit (http://www.arabalears.cat/balears/Sebastia-Riutort-separacio-societat-economia-Pensament_0_1703229743.html):

Sebastià Riutort (Palma, 1986) és doctor en Sociologia per la Universitat de Barcelona, on imparteix actualment docència i exerceix com a investigador. És també un activista social en els àmbits de l’ecologisme i del cooperativisme. Les seves línies d’investigació són la nova economia cooperativa, la transició cap a la sobirania energètica i la innovació democràtica en l’àmbit de la política local.

“Sota el meu punt de vista, l’existència i la perdurabilitat en el temps de Som Energia posa de manifest que la ciutadania organitzada pot ser capaç de crear petites illes i espais d’exercici de la democràcia en l’àmbit de l’activitat econòmica, i en aquest cas també en l’àmbit energètic. Som Energia permet dotar els ciutadans d’una eina de transformació del sistema de valors i d’una nova cultura energètica, perquè Som Energia no només permet anar construint una consciència ecològica i climàtica a partir del coneixement i de la informació, sinó que també representa una opció d’exercir aquesta acció de canvi. Som Energia permet passar del tradicional rol passiu com a consumidors d’electricitat a tenir la possibilitat de prendre partit i ser actius en la provisió elèctrica.”

Comparteix aquesta entrada