• vertical(0)

Renovació del Consell Escolar. Participeu: l’escola és cosa de tots/es.

Benvolguda comunitat educativa,

Després del període d’excepcionalitat experimentat arran de les mesures preventives de seguretat que regeixen els centres educatius, aquesta setmana  ens trobam en disposició de posar en marxa la maquinària de renovació del CONSELL ESCOLAR de la cooperativa, seguint les orientacions normatives que ho regulen.

El consell escolar és un òrgan col·legiat de govern del centre, en què estan representats tots els sectors de la nostra comunitat educativa: famílies, docents, titularitat, PAS i alumnat. És, per tant, el mitjà institucional de participació de les famílies en la gestió i la vida del centre.

Els membres que s’han de renovar, durant aquest curs, són els següents:

  • 2 representants de docents
  • 2 representants de famílies
  • 2 representants de l’alumnat

El calendari d’aquest procés amb les dates més significatives és el següent:

  1. De dia 14 a dia 19 d’octubre, tothom pot consultar el cens electoral publicat a l’escola i fer-ne les observacions oportunes a la secretaria del centre.
  2. Dia 22 farem la publicació definitiva dels cens.
  3. Fins dia 29 d’octubre, serà el termini per a la recepció de candidatures. Cal que les adreceu per escrit a la secretaria del centre.
  4. Dia 10 de novembre, es publicaran les candidatures oficials.
  5. Dia 23 de novembre, eleccions per a l’alumnat. 
  6. Dia 24 de novembre, claustre per a l’elecció dels/les docents.
  7. Dia 30 de novembre, eleccions per a famílies. 

Anirem informant mitjançant la plana web de tot el procés. Som a la vostra disposició per a aclarir qualsevol dubte que pogueu tenir, mitjançant els canals habituals de l’escola.Us recordam la importància de la vostra participació, tant per exercir el vostre dret al vot com per formar part del consell escolar de l’escola: l’escola és cosa de tots/es.

Comparteix aquesta entrada