QUOTA VOLUNTÀRIA CENTRE CONCERTAT

La col·laboració de les famílies és del tot necessària per al sosteniment de les despeses de funcionament del centre i per millorar el projecte i la qualitat educativa de la nostra escola.

Podeu informar-vos de les inversions que ha fet la cooperativa durant el curs 2012-2013 gràcies a l’ajuda que ha rebut de les famílies d’Es Liceu, visitant la memòria que, a partir del mes de juliol, trobareu al portal web www.esliceu.com (Administració i Serveis).

INFANTIL PRIMÀRIA, ESO Cicles Formatius
QUOTA/mes (setembre a juny) 16€ 9€ 15€/trimestre

10% descompte 2n germà
20% descompte a partir 3r germà