Proves lliures per a l’obtenció del títol de Batxiller per a persones majors de 20 anys 2012.

Educació de persones Adultes.

La Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional obre la primera convocatòria de la prova lliure de batxiller a les Illes Balears. Segurament això no és de l’interès de la majoria dels nostres alumnes, perquè no tenen l’edat, però és molt probable que entre les famílies i coneguts sí que hi hagi persones que podrien així completar o efectuar els estudis de Batxiller que, per un motiu o l’altre no pogueren portar a terme abans.

Tota la informació la trobareu a aquest tríptic informatiu.
Comparteix aquesta entrada