Què és el projecte Comenius?

El projecte Comenius té com a objectiu reforçar la dimensió europea en el camp de l’educació infantil, primària i secundària, promovent la mobilitat i cooperació entre centres educatius. És part del Programa d’aprenentatge permanent – un programa d’acció comunitari, que ha estat adoptat en la Decisió núm. 1720/2006/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de novembre de 2006, i que s’aplicarà al llarg del període comprès entre l’1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de 2013.

Què treu de profit la nostra escola?

Es del nostre punt de vista l’escola treu molt de profit amb aquesta experiència, per exemple:

– Interrelació dels nostres alumnes amb alumnes d’altres països, la qual cosa els farà, sempre, gaudir d’un punt de vista més global i plural del món.
– Desenvolupament de l’ús de la llengua anglesa parlada i escrita per part dels nostres alumnes.
– Coneixement d’altres formes de viure, treballar, etc. per part dels nostres alumnes.
– Augment del nivell de coordinació entre els departaments implicats del nostre centre.
– Aconseguir que l’escola sigui cap davantera en projectes educatius i que la pròpia Conselleria en sigui conscient.
– Complementar aquest projecte amb el projecte de Seccions Europees del nostre centre.
– I en definitiva posar més mitjans per aconseguir que la llengua anglesa sigui assolida pels nostres alumnes.