PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES I MATERIAL DIDÀCTIC

Les famílies adherides al programa de reutilització de llibres, abans del dia 19 de juny de 2014, hauran de:
 

a) ingressar l’import de:

  • 20,15€ en el cas d’alumnat de 1r a 2n de primària
  • 43,25€ en el cas de l’alumnat de 3r a 4t de primària
  • 89,60€ en el cas d’alumnat de 5è a 6è de primària

al núm. de c/c del BMN-Sa Nostra ES42 0487 2150 57 2000002755 d’Es Liceu, fent constar el nom de l’alumne i el curs

 

b) Lliurar la butlleta d’adhesió al tutor/a o a serveis administratius (M José)

El lot de llibres (reutilitzables i no reutilitzables) l’entregarà l’escola a cada alumne el primer dia de classe.