Pràctiques de formació professional en temps de confinament

El curs 2019/20 serà recordat per molts d’anys com el curs on el tercer trimestre vam estar confinats i treballant des de casa. En aquells mesos coincidí amb les pràctiques a empreses de fp bàsica, grau mitjà d’informàtica i grau superior on, evidentment, no van poder assistir.

Les noves instruccions de la Conselleria d’Educació van modificar aquestes pràctiques presencials a empreses per un projecte, el qual havia de ser suficientment significatiu per a poder suplir les hores d’empresa a casa i tot això articulat per la xarxa de professors que han hagut de fer un esforç especial per a preparar, guiar i motivar un projecte que no venia als plans d’inici de curs.

Per aquest motiu, aquest article vol mostrar tota la feina feta pels nostres alumnes els quals no han pogut lluir davant les empreses però no per això deixen de ser uns projectes professionals. Anem a veure’ls per etapes:

FP bàsica de Serveis Administratius

En el cas de FP bàsica de Serveis Administratius, l’alumnat tenia tasques relacionades amb tota la matèria vista a classe, especialment en relació a Atenció al Client, Preparació de comandes i venda de productes, Arxiu i Tractament de dades. Igualment, una de les tasques obligatòries era entrevistar qualque persona d’empreses vàries en relació a la organització empresarial i te faig arribar les tres millors entrevistes i la resta de tasques que pens que són les millors que s’han fet. 

FP bàsica d’Informàtica i Comunicacions

Donades les circumstàncies de l’estat d’alarma provocat pel Covid-19, l’alumnat de FPB han hagut de realitzar les seves pràctiques d’empresa simulant feines que podrien haver realitzat en condicions normals. En totals s’han proposat 11 tasques:

  • Una tasca obligatòria que consistia en una entrevista a una persona que feia feina a l’empresa privada. L’alumnat realitzava una entrevista amb un qüestionari per saber l’estructura d’una empresa de l’àmbit de la seva especialitat.
  • 10 tasques de les quals n’havien d’escollir 5 i consistien en l’elaboració d’una sèrie de feines típiques d’una empresa de l’àmbit de la seva especialitat.

CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Per altra part, els alumnes de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes dissenyaren varis projectes on posaren en pràctica els coneixements adquirits de xarxes, serveis, aplicacions web o iniciativa emprenadora per a posar en marxa una pàgina web de diferents temàtiques. Anem a veure una sèrie d’exemples dels seus treballs exquisits!

Daniel Román i Adrián Moreno ens presenten una acadèmia online on realitzar cursos i consultar tutorials sobre informàtica.

Web: Informática Romor

Per altra part, Aitor Pujadas Morales i Víctor Fernández Meca ens mostren una pàgina amb informació real sobre el famós COVID-19. Per a realitzar-la han emprat PHP, CSS i Javascript.

Web: Proyecto Corona

Gabriel Ferreiro i David Quesada han fet un servidor de DNS local per a bloquejar anuncias. Ens presenten la següent pàgina web com a demostració:

Web: Pi-hole

El darrer projecte presentat és del de David Acedo i Miquel Àngel Cabot, els quals van fer un projecte que consta en la millora del desenvolupament dels nins i nines en l’aspecte de la lectura, l’aprenentatge de noves paraules i pronunciació. Segons exposen, el motiu que diu a fer aquest projecte és perquè “ja que hem trobat que el confinament està dificultant l’aprenentatge dels estudiants en gran mesura, sobretot en l’aspecte dels estudiants d’infantil i dels primers anys de primària, ja que aquests necessiten una ajuda constant per part del professors o professores amb diferents materials i activitats d’aprenentatge perquè puguin realitzar les activitats proposades per continuar el seu desenvolupament educatiu, per això la solució que hem pensat es la creació d’una pàgina web, amb el propòsit de que els usuaris de la aplicació puguin gaudir d’un aprenentatge divertit i fàcil i així, que els i les professores puguin utilitzar la nostre pàgina de forma gratuïta com una ajuda de forma interactiva cap als seus estudiants. “

Web: Univerlecto

CFGS de Desenvolupament Web

Finalment, per a realitzar el projecte del grau superior, els professors d’aquest cicle van crear l’entorn per a crear dos projectes web amb els procediments i metodologia el més paregut possible a l’empresa real. Per això, van realitzar totes les passes per a dur a terme dos projectes per l’escola Es Liceu: un programa per passar llista als alumnes del menjador de l’escola i un altre aplicació mòbil per a poder fer fotos i poder-les pujar al Gestib amb el format i qualitat que demana aquesta plataforma.

A continuació podeu veure algunes imatges del projecte per a passar llista al menjador de l’escola:

I aquí podeu veure imatges del projecte que dugueren a terme per a poder fer fotos als alumnes i poder-les descarregar per pujar-les al Gestib:

Conclusió

Amb aquests projectes que hem exposat, l’equip docent de cada etapa volem expressar que estem molt orgullosos del resultat obtingut i estam segurs que, amb treballs com aquests, podem garantir un futur professional pròsper i exitós.

Molt bona feina alumnes!

Salut!

Comparteix aquesta entrada