PQPI, CAPI i mòduls voluntaris: Experiències i bones pràctiques

El dia 8 de febrer va tenir lloc la jornada sobre Jornades PQPI, CAPI i Mòduls voluntaris: experiències i bones pràctiques.

Alguns dels nostres companys hi varen assistir. Concretament n’Albert Aguilera va explicar les nostres pròpies experiències als nostres Programes de Qualificació Professional Inicial, que tenim en Auxiliar d’Oficina, Electricitat i Informàtica.

Els objectius de a jornada va ser:
1. Unificar criteris entorn a la normativa vigent per a la formació i l’ensenyament en el context dels PQPI, CAPI i mòduls voluntaris.
2. Treballar tasques per afavorir la inclusió al món laboral en l’àmbit de les tutories.
3. Treballar amb els equips docents per garantir l’orientació educativa i professional com a mitjà necessari per una formació personalitzada que desenvolupi una educació en coneixements, destreses i valors.
4. Promoure estratègies i plans de detecció de dificultats en l’aprenentatge associades a problemàtiques individuals i/o socials, i també analitzar el perquè de l’abandonament escolar.
5. Organitzar un pla d’orientació de cap a l’orientació laboral que passi per una bona orientació de cap a la formació professional.
6. Orientar l’alumnat cap a la millora del seu futur posant al seu abast l’oferta de formació professional més adient.

 

Comparteix aquesta entrada