Implantam el Pla TAC

(Pla de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement)

estrena_tacSignifica que els nins i nines tindran un miniportàtil individualment, amb connexió a internet via wifi, sempre disponible durant tota la jornada lectiva, a partir de 4rt de Primària, i una part de la jornada a 1er, 2on i 3er.

Així mateix, a Infantil disposaran de més hores per setmana per anar a l’aula d’ordinadors de la Biblioteca.

Evidentment, els nins i nines, com sempre, treballaran manualment amb materials artístics o artesanals, pintaran i moldejaran, parlaran i escoltaran, escriuran i dibuixaran, faran càlculs matemàtics amb paper i llàpis… és clar que si. I de la mateixa manera, correran, botaran, caminaran, jugaran. I cantaran i escoltaran música.

Però sempre que  sigui adient, en el moment en què ho sigui, quan necessitem cercar una informació, veure vídeos i audiovisuals en general, usar programari educatiu, etc. tindrem disponible el petit ordinador i la connexió a internet.

Utilitzam Moodle

moodle_TACA la nostra societat, els nostres alumnes tenen una nova forma de comunicació i de veure el món que els envolta.

Amb l’eina MOODLE, de forma molt senzilla i sense uns grans coneixements informàtics, hem creat aules virtuals emprant eines que els alumnes associen amb el lleure i reforcen l’aplicació del currículum i la nostra tasca pedagògica, així faciliten el seguiment per part de les famílies dels continguts dels curs.

Què aporta el MOODLE als nostres alumnes?

-obri l’aula al món a través de: webs, documents, revistes electròniques, vídeos, diccionaris i traductors, power point, activitats en línia…

-permet accedir als recursos des de fora de l’aula: casa, malalties, viatges… emprant-la com eina de autoaprenentatge i reforç educatiu.

-respecte els diferents ritmes d’aprenentatge

-permet anar argumentat i renovant els recursos

-els alumnes poden enviar-nos la feina de forma telemàtica i rebre les nostres retroaccions i qualificacions des de casa.

-facilita l’organització escolar així com un estalvi de paper ja que hem editat apunts i treballs en format digital.

En definitiva, per nosaltres és una eina indispensable que facilita la nostra tasca docent i l’aprenentatge dels nostres alumnes.

Podeu visitar els nostre Moodle, al menú de la dreta, a “Alumnes i famílies”, “Aules Virtuals“. Òbviament, no podreu accedir a moltes de les activitats, perquè no estan obertes als “visitants”. Algunes si.

Vegeu els alumnes en acció

Algunes de les fotografies del costat pertanyen a l’experiència “PADRINS DE TAC” (6è E. Primària-6è E. Infantil)

Les TAC (tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement), ens permeten acostar el món real a l’aula i, fins i tot, poder interactuar-hi; també ens ofereixen la possibilitat de compartir el que sabem i el que hem après o bé col·laborar amb altres per aprendre plegats.

Creiem que les TAC, com a eina de suport en la construcció de coneixement, poden ajudar els nostres alumnes en el seu procés d’aprenentatge a l’escola i, per als més grans, pot ser una eina per seguir aprenent de forma autònoma. És per això que des dels més petits fins als més grans en fan ús de diferents maneres i des de diferents àmbits segons l’edat.

Utilitzam les TAC com a recurs educatiu al servei dels continguts curriculars i com a eina per promoure una sèrie de competències i valors que són necessaris per als alumnes i ciutadans del segle XXI.

En aquest sentit, creiem que l’escola ha d’evolucionar amb el temps i, per tant, l’equip pedagògic del centre s’ha d’anar adaptant a aquesta evolució amb l’elaboració de projectes avançats, i a vegades pioners.

Per tot això consideram que les TAC són importants en l’educació dels nostres alumnes i varem decidir posar en marxa el projecte Padrins de TAC. (alumnes de 6è E.P.- alumnes de 6è Infantil)

Amb aquesta activitat pretenem:

– Afavorir la comunicació entre els alumnes dels diferents cicles i, per l’altra, fomentar actituds d’interès cap a l’aprenentatge.

– Que els nostres alumnes més grans treballin i assumeixin el compromís i la responsabilitat de vetllar pels alumnes d’educació infantil. Desitjàvem que se sentissin “importants” dins del procés d’aprenentatge dels més petits i, d’aquesta manera, fomentessin el seu propi interès i el respecte a la diversitat de cadascú.

– Donar a conèixer als nostres alumnes d’educació infantil diferents recursos informàtics a través de la motivació i els vincles afectius i de solidaritat entre les parelles de padrins i fillols dels dos cursos.

Podeu consultar alguna de les activitats que feim als següents enllaços.

http://www.edu365.cat/infantil/llegir/paraules.swf

http://www.xtec.cat/~dvert/parau2/paraula.swf

http://www.genmagic.net/mates5/num1.swf

http://www.edu365.cat/infantil/instruccions/SD39/index.html

http://www.librosvivos.net/flash/Infantil_5/Infantil5_trim1.asp?idcol=32&idref=%27%27

http://www.ceip-diputacio.com/CI%201r%20i%202n/JOCS/swf/memoria%20cartes.swf

Infraestructura

L’escola te una molt avançada infraestructura informàtica.

 • Servidors en sala climatitzada.
 • Cablatge estructurat de xarxa a tot el centre.
 • Punts d’accés wifi a tot el centre.
 • Dues ADSL.
 • 1 aula d’informàtica per Educació Infantil.
 • 1 carretó amb miniportàtils per primer, segon i tercer de Primària.
 • 1 aula d’informàtica per ESO.
 • 1 aula d’informàtica per a PQPI.
 • 2 aules d’informàtica per a FP.
 • Hem inventat la wiipissarra.
 • Els 240 miniordinadors del Pla Xarxipèlag del Govern, que ja estan caient en l’obsolescència. Es comencen a espenyar.

Wi-Fi: mites i realitat

Des de fa més de d’una dècada hi ha hagut debat sobre si el telèfon mòbil, les ones de ràdio o fins i tot el microones eren perjudicials per a la salut. I ara toca el torn a la xarxa inalàmbrica, és a dir, al Wi-Fi. Ens ha arribat al nostre centre des de l’AMIPA, la preocupació d’algunes famílies sobre les ones que desprenen el Wi-Fi que tenim al centre. Anem a veure què és veritat i què no.

Què és el Wi-Fi?

El Wi-Fi és la paraula que han posat al protocol 802.11 del IEEE. Aquest protocol permet la comunicació sense fils i aquesta comunicació és a través d’ones de ràdio de curt abast i la seva potència és molt baixa. En altres paraules, el Wi-Fi sí que emet ones electromagnètiques, però de baixa intensitat.

Si ens fixem en el següent gràfic, podem veure com les ones Wi-Fi (entre 2,4GHz i 5 GHz), es troben molt per davall dels rajos ultravioleta, rajos X i rajos Gamma que sí són perjudicials per a la salut. De fet, si ens fixem es troben per davall de l’espectre de colors i tot.


Ara és el moment d’implantar el Pla TAC. Si no ho fem ara ens trobarem en breu amb un escenari desèrtic

Xarxipèlag 2.0 és el nom que va tenir a les Illes el desplegament per part del Govern de miniportàtils a les aules de cinquè i sisè de Primària, i primer i segon d’ESO.

Nosaltres, com a centre concertat, haguérem de fer front a les despeses de servidors, xarxa, wifi, pissarres digitals, projectors…  Però, amb el vostre ajut, ho vam poder dur endavant.

Ara ja hem sedimentat tota una metodologia de feina, adaptada als nostres temps, i sobretot a les necessitats actuals dels vostres fills i filles, al 2014.

Sabem que ara no és el millor moment per demanar-vos aportacions econòmiques, però no podem pensar en millor i pitjor, perquè no n’hi ha d’altre. El Govern ja no dota fa uns cursos de més miniportàtils.

Els que vam rebre ja estan acabant els seus dies. Són més de 4 anys.

Si volem una escola comunicada amb el món, si volem seguir el camí iniciat amb l’esforç dels mestres, i ara que ja hi estan acostumats els alumnes. Si volem estalviar en paper. Si volem una nova manera de fer escola, més adaptada al procés evolutiu de cada un dels alumnes com individus, a la vegada fent feina més col·laborativa, hem de procedir al Pla TAC, que us hem explicat al principi.

El Pla TAC serien els quadres verds, els vermells són els punts on serà insostenible mantenir els ordinadors del Xarxipèlag 2.0.

Si no envestim el Pla TAC, obtenim “l’Escenari desèrtic”, on l’escola deixa de funcionar amb internet durant tota la jornada, i miniportàtils, i torna a la metodologia tradicional, en realitat més cara, ja que els llibres i les fotocòpies, a la llarga, són molt més cars.

escenaris TAC cronograma

INVERSIONS I FINANÇAMENT PLA TAC

QUINES INVERSIONS CAL FER?

Compra dels equips

Es preveu:

 • La compra de 60 netbooks a partir de 4t de primària. Aquesta dotació s’ampliaria cada curs escolar fins arribar a 4tESO.

Es mantindrà, mentres sigui possible i per les condicions dels equips, la dotació del Govern que es distribuirà progressivament als cursos inmediatament posteriors als que reben la dotació dels netbooks. Cal tenir en compte que la garantia dels actuals equips Escola 2.0
finalitza el mes de juny de 2015

 • La compra d’una aula mòvil de netbooks per a 1r,2 i 3r de primària

Ampliació de la garantia/assegurança dels equips

de 2 anys que ofereixen els distribuidors a 4 anys, coincidint amb la prevista obsolescència dels equips.

Compra de carretons per completar la dotació de les aules

En necessitam 15 i en tenim 9 = 6 (2 cada any durant els tres primers anys del Programa)

Manteniment de la instal·lació informàtica:

Xarxa, servidors, projectors, wiipissarres…

Manteniment i actualització de les aules informàtiques de primària i ESO:

Reparació i substitució d’equips

Reposició de l’equipament informàtic per obsolescència:

Netbooks alumnat, ordinadors professorat, projectors, instal·lació informàtica (wifi, xarxa, servidors…)

Connexió ADSL alumnat i professorat

Reparació d’equips per incidències no cobertes per la garantia/assegurança

Elaboració i edició de programes educatius multimedia

Manteniment de la plataforma Moodle

Infraestructura i actualització de programes a través de la plataforma intercooperativa Infocoop

COM PODEM FINANCIAR AQUESTA INVERSIÓ?

Les inversions es finançaran entre la cooperativa Es Liceu i les aportacions de les famílies
Pel que fa al cofinançament de les famílies, el Consell Escolar de dia 02 de juny de 2014 a proposta del Consell Rector de la cooperativa Es Liceu aprovà les següents aportacions econòmiques:

 • alumnes de 1r de primària a 4t d’ESO : 70€/any

Les esmentades quantitats es facturaran a les famílies en dos rebuts de 35,00€, els mesos de novembre i febrer

Les famílies que així ho comuniquin als Serveis Administratius de l’escola, podran fer l’aportació en quotes mensuals de 7,00€ i 5,00€, respectivament