El Pla TAC en present

(Pla de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement)

Ara ja podem escriure en present el text que a aquest apartat de la web, us presentàvem en futur el curs passat. Així, doncs:

Els nins i nines tenen un miniportàtil o chromebook individualment, amb connexió a internet via wifi, sempre disponible durant tota la jornada lectiva, a partir de 4rt de Primària, i des d’enguany 3 aules compartides de 1r a 3r de primària.

Evidentment, els nins i nines, com sempre, treballen manualment amb materials artístics o artesanals, pinten i moldegen, parlen i escolten, escriuen i dibuixen, fan càlculs matemàtics amb paper i llàpis… és clar que si. I de la mateixa manera, corren, boten, caminen, juguen. I canten i escolten música. Dins la mesura que la pendèmia els hi deixa.

Però sempre que  sigui adient, en el moment en què ho sigui, quan necessitem cercar una informació, veure vídeos i audiovisuals en general, usar programari educatiu, etc. tenen disponible el petit ordinador i la connexió a internet

A través d’aquesta aportació anual, EXCLUSIVA PER A LA COMPRA , LA REPARACIÓ I EL MANTENIMENT DELS EQUIPS I DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÀTICA de l’escola aconseguim tenir una xarxa i una infraestructura informàtica potent per a la implantació de les TAC a l’ensenyament. Amb aquesta aportació anual les famílies cofinancien de forma aplaçada la compra dels equips informàtics dels seus fills/es per a tota la seva escolarització.

Escenari TAC

A les pàgines dels cursos anteriors, on us explicàvem tots els detalls de per què i com volíem engegar el Pla TAC, us mostràvem que el major perill era retardar-ho, perquè si no, l’obsolescència dels actuals equips del Pla Xarxipèlag 2.0 faria trontollar tota la feina ja feta amb ells. I us mostràvem els dos possible escenaris.

Gràcies a què, a les reunions, ens donàreu el vostre vist i plau, vàrem procedir a engegar el Pla, que implicava les inversions que us mostràvem el curs passat. Això seria possible amb el corresponent pla de finançament.

I ara ens trobam executant l’escenari TAC previst.

Actualment totes les aules a partir de 4rt de Primària tenen un miniportàtil o chromebook individualment, amb connexió a internet via wifi, sempre disponible durant tota la jornada lectiva, i des d’enguany 3 aules compartides de 1r a 3r de primària.

Als cursos on veieu “Pla TAC”, per ara, dotam amb netbooks i actualment es compren dispositius chromebooks.

Gràcies a les vostres aportacions i a les de l’escola, el que sempre tindrem oberta serà la finestra al nou món de la informació, de l’aprenentatge i la comunicació digital, i amb aparells sempre actualitzats.

Aquest era l’escenari fins el curs 19-20 on està implementat tot el pla TAC, crec que és una imatge hisòrica que ha estat possible gràcies a l’esforç de tothom.

escenari tac corregit

En aquesta notícia us contàvem que estrenàrem els ordinadors de 4rt de Primària, segons el Pla TAC, del qual us havíem mantingut informats, havíem fet reunions, etc.

Fent un poc de balanç,

Els profes de 4rt ens conten:

Estam molt satisfets del rendiment dels mini portàtils a les aules de 4t i de quina manera ens han ajudat dins el procés d’ensenyament i aprenentatge al llarg d’aquest curs 2014/15.
Volem destacar a més, el gran impuls motivacional que ha suposat al grup classe poder treballar amb aquesta nova eina a quasi totes les àrees, depenent de les necessitats de cada moment dins el transcórrer de les diferents sessions.
Esperam poder seguir enriquint el nostre Moodle de mica en mica i així dotar de molts més recursos als nostres alumnes de 4t per ara i endavant.

Chromebooks

A tot l’ESO es va decidir apostar per aquests dispositius que venen instal·lats amb el sistema operatiu chrome OS i que tenen unes grans prestacions qualitat/preu i a més, funcionen molt bé amb les eines de google que utilitzam, tals com el Google classroom, Google Drive, Mail, etc.

En aquests moments molts centres educatius han apostat per ells i la veritat és que l’experiència ha estat molt bona, tant, que també s’han comprat 60 chromebooks per a un grup de primària.

El Pla TAC a Secundària

El tractament de les TAC al primer cicle de Secundària s’ha desenvolupat encara més durant el curs passat (durant el confinament). Totes les assignatures tenen una aula virtual a la plataforma Google classroom. En general, tots els departaments fan ús de les TIC dins i fora de l’aula.

Podem destacar que molts dels llibres de text ja s’han substituït pels materials virutals, i es preveu la completa substitució durant els propers cursos, la qual cosa suposa un destacable estalvi per a les famílies.

TAC a FP

Per una part, el Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Cures Auxiliars d’Infermeria, essent que s’imparteix en torn d’horabaixa, disposa de les aules d’ordinadors de Secundària, per la qual cosa molts dels temes dels diferents mòduls són impartits amb el suport de les TIC.
I la resta de la Formació Professional del centre, Bàsica i de Grau Mitjà, és en l’especialitat d’Informàtica i Comunicacions, que requereix un ordinador per alumne, així com les unitats de Serveis Administratius.

Hem actualitzat la infraestructura informàtica.

Aquest curs hem contractat tres línies de fibra òptica amb Ono, de 100 Mbps de baixada i 10 Mbps de pujada, la qual cosa ens proporciona una connexió fluïda, i ens permet donar sortida de forma independent a les xarxes d’alumnes (Xaloc) i professors (Tramuntana).

Així, segons el que us hem anar contant, afegint el que s’ha acordat avançar, la nostra infraestructura disposarà al setembre de

 • Servidors en sala climatitzada.
 • Xarxa de cablatge estructurat a tot el centre.
 • Connexió gigabit a tots els punts de xarxa.
 • Punts d’accés wifi a tot el centre. Alguns d’ells de màxima potència.
 • Tres línies de fibra òptica.
 • 1 aula d’informàtica per Educació Infantil i Primer cicle.
 • 3 aules compartides de 1r a 3r de primària.
 • Miniportàtils, un per alumne/a des de 4rt de Primària a 4rt d’ESO
 • 2 aules d’ordinadors per a Formació Professional Bàsica.
 • 2 carretons amb miniportàtils per a Formació Professional Bàsica.
 • 2 aules d’informàtica per a FP.
 • Projectors o televisors a totes les aules.
 • Renovació dels ordinadors fixes dels professors
 • Ordinadors desmuntats per a Formació Professional.
 • Servidors de màquines virtuals pels alumnes de desenvolupament web, accessibles tant des del centre com des de l’exterior.
 • Noves versions d’ubuntu instal·lades a tots els portàtils i preparades per poder treballar fora del centre amb les credencials dels usuaris habituals.
 • Inventari actualitzat de tot l’equipament informàtic que ens permet conèixer l’assignació dels portàtils a cada alumne.

Sobre l’ús de wifi

Finalment, per aquelles persones reticents a l’ús de la xarxa inhalàmbrica al centre, us volem recordar els mites i realitat sobre la wifi que exposàrem el curs passat.