• vertical(20)

Pla de retorn

Estimades famílies,

Seguim avançant cap a aquesta “nova normalitat” i el confinament, a poc a poc, queda més diluït i les nostres vides s’intenten adaptar a aquestes noves mesures no tan restrictives.

Desitjam que tothom estigui bé. Entram a la darrera fase del curs, amb les dificultats que habitualment se’n presenten. El ritme i el desgast de tota la feina feta fins a dia d’avui es fa palès. Aquest any, sabem que la càrrega és major i que  la situació no ha estat fàcil a moltes de les nostres llars.

Com la resta de societat, l’escola no és aliena a aquest procés de normalització. Des del proper dijous 28 l’escola tornarà a obrir les portes a l’alumnat de 6è, 4t d’ESO i els darrers cursos de formació professional. 

Per tal de garantir la seguretat de l’alumnat i personal del centre i seguint les instruccions que ha marcat la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, s’ha establert un pla de retorn amb el suport del Consell Escolar i la supervisió de la inspecció educativa. Aquest pla és per aquest període excepcional de retrobament i reorganització interna dels centres educatius. Ha de donar prioritat a l’acollida socioemocional de l’alumnat. Aquestes instruccions, es regeixen per unes directrius sanitàries que cal seguir per a què la incorporació es faci de la manera més segura possible. 

Així que aquell alumnat dels cursos anteriorment citats (6è de Primària, 4t d’ESO i els darrers cursos de formació professional) podrà sol·licitar tutories amb els tutors/les tutores i professorat especialista per tal de resoldre dubtes i/o reforçar continguts que creguin necessaris. Aquestes tutories poden ser individuals o amb un màxim de 5 alumnes i es donarà preferència a l’alumnat que hagi patit una situació d’especial dificultat durant el període de suspensió de les activitats presencials, així com, l’alumnat en desavantatge social, que ha patit més la bretxa digital i que ha patit algun tipus d’endarreriment. 

Aquestes sol·licituds s’hauran de fer mitjançant la comunicació directa amb el professorat respectiu que es comunicarà amb vosaltres per a indicar-vos les pautes de coordinació que seguirem. Caldrà emplenar el formulari de contacte, tot fent especial esment al compromís d’acceptació de les condicions de feina.

L’entrada de l’alumnat serà esglaonada, per la porta principal, en què assenyalarem amb adhesius els espais d’espera, respectant  la distància de seguretat. A l’entrada trobarem gel hidroalcohòlic i mascaretes per al professorat i alumnat. El professorat acompanyarà l’alumnat fins a l’aula que ocuparan i, en acabar la sessió, fins a la del carrer Balanguera.

Per qualsevol aclariment o dubte l’equip directiu resta a la vostra disposició.

Salut i ànims a tothom.

L’EQUIP DIRECTIU

26 de maig de 2020

Comparteix aquesta entrada