“PADRINS DE TAC” (6è E. Primària-6è E. Infantil)

Vegeu els alumnes en acció

Algunes de les fotografies del costat pertanyen a l’experiència “PADRINS DE TAC” (6è E. Primària-6è E. Infantil)

Les TAC (tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement), ens permeten acostar el món real a l’aula i, fins i tot, poder interactuar-hi; també ens ofereixen la possibilitat de compartir el que sabem i el que hem après o bé col·laborar amb altres per aprendre plegats.

Creiem que les TAC, com a eina de suport en la construcció de coneixement, poden ajudar els nostres alumnes en el seu procés d’aprenentatge a l’escola i, per als més grans, pot ser una eina per seguir aprenent de forma autònoma. És per això que des dels més petits fins als més grans en fan ús de diferents maneres i des de diferents àmbits segons l’edat.

Utilitzam les TAC com a recurs educatiu al servei dels continguts curriculars i com a eina per promoure una sèrie de competències i valors que són necessaris per als alumnes i ciutadans del segle XXI.

En aquest sentit, creiem que l’escola ha d’evolucionar amb el temps i, per tant, l’equip pedagògic del centre s’ha d’anar adaptant a aquesta evolució amb l’elaboració de projectes avançats, i a vegades pioners.

Per tot això consideram que les TAC són importants en l’educació dels nostres alumnes i varem decidir posar en marxa el projecte Padrins de TAC. (alumnes de 6è E.P.- alumnes de 6è Infantil)

Amb aquesta activitat pretenem:

– Afavorir la comunicació entre els alumnes dels diferents cicles i, per l’altra, fomentar actituds d’interès cap a l’aprenentatge.

– Que els nostres alumnes més grans treballin i assumeixin el compromís i la responsabilitat de vetllar pels alumnes d’educació infantil. Desitjàvem que se sentissin “importants” dins del procés d’aprenentatge dels més petits i, d’aquesta manera, fomentessin el seu propi interès i el respecte a la diversitat de cadascú.

– Donar a conèixer als nostres alumnes d’educació infantil diferents recursos informàtics a través de la motivació i els vincles afectius i de solidaritat entre les parelles de padrins i fillols dels dos cursos.

Podeu consultar alguna de les activitats que feim als següents enllaços.

http://www.edu365.cat/infantil/llegir/paraules.swf

http://www.xtec.cat/~dvert/parau2/paraula.swf

http://www.genmagic.net/mates5/num1.swf

http://www.edu365.cat/infantil/instruccions/SD39/index.html

http://www.librosvivos.net/flash/Infantil_5/Infantil5_trim1.asp?idcol=32&idref=%27%27

http://www.ceip-diputacio.com/CI%201r%20i%202n/JOCS/swf/memoria%20cartes.swf

Comparteix aquesta entrada