• vertical(20)

Mesures de contenció i funcionament del centre

Estimades famílies,

Avui és el darrer dia que farem escola amb normalitat. A partir de dilluns, l’escola no desenvoluparà cap treball lectiu, en principi, fins dia 29 de març (inclòs). Aquesta data de finalització de les mesures de contenció podria patir variacions, en funció de l’evolució de la transmissió del virus.

Durant aquest temps, el centre romandrà obert amb la presència de l’equip directiu que vetllarà pel funcionament de l’escola en les condicions esmentades i atendrà les diferents situacions que es produeixin, de manera telemàtica.

Tot i que el centre estarà obert, és recomanable que eviteu acudir-hi presencialment, malgrat tot i amb cita prèvia, us podrem atendre si és convenient.

Cada una de les tutories mantindrà, en la mida del possible, les tasques d’aprenentatge mitjançant les plataformes virtuals habituals. En cas d’educació infantil, ho farem a la pròpia pàgina web de l’escola. En aquests espais obtendreu orientacions pedagògiques, propostes de treball, es resoldran els dubtes que tengueu al respecte i es mantindrà la comunicació continuada durant la jornada de treball del nostre personal.

Si alguna persona té dificultats per a accedir a la documentació compartida a les plataformes virtuals, el centre intentarà resoldre aquests inconvenients.

Cada tutora i cada tutor estarà a la vostra disposició també al correu institucional i, si és especialment necessari, hi ha la possibilitat de concertar-ne entrevistes presencials, amb cita prèvia.

Totes les activitats planificades per als propers mesos, com ara viatges d’estudis, i altres celebracions, queden ajornades i/o suspeses. Informarem degudament a cada un dels col·lectius afectats.
De la mateixa manera, l’escola resoldrà les despeses de les serveis complementaris i de les activitats extraescolars que quedin sense aprofitar-se.

És important que la comunicació sigui fluïda, que extremem les prevencions higièniques i que actuem amb responsabilitat per a què aviat es pugui tornar a la normalitat.

Comparteix aquesta entrada