• vertical(0)

Més pluralitat de jocs al pati

Des de l’àrea d’Educació Física, al llarg de les primeres sessions del curs, feim feina per facilitar millors relacions interpersonals i una major pluralitat en el joc perquè tothom sigui capaç de trobar més fàcilment el seu lloc d’esbarjo.
Una de les mesures adoptades ha estat limitar el futbol per a contrarestar la seva gran hegemonia, promovent activitats alternatives.
Anireu descobrint noves propostes de millora amb el pas dels dies 😉

OBJECTIUS:

  • Augmentar l’activitat física.
  • Atorgar autonomia a través de la presa de decisions de manera democràtica, de la cura del material, etc.
  • Cohesionar els grups classes, de nivell i entre cicles.
  • Potenciar les capacitats dels nostres alumnes planificant activitats que no fomentin tant la competitivitat.
  • Educar des de la igualtat de gènere (coeducació).
  • Resoldre els conflictes mitjançant el diàleg i les estratègies adients de forma independent.
  • Respectar les normes, companys i mestres.
  • Treballar des de l’aprenentatge cooperatiu.
  • Fomentar actituds de respecte, cooperació, tolerància, solidaritat, llibertat i responsabilitat, com a eixos del projecte educatiu.

A través del següent àlbum, es pot observar de quina manera estan entrant aquestes noves dinàmiques als patis:

Comparteix aquesta entrada