• vertical(0)

Manual d’ús pels encarregats del reciclatge de la setmana

Benvolgudes famílies,

Des fa alguns cursos escolars reflexionam envers el medi ambient i les accions que podem dur a terme des de l’escola per reduir els residus que generam i reutilitzar allò que es pugui abans de llançar-ho als fems corresponents.
Dins les aules, els alumnes aprenen a fer un bon ús dels materials que empram i aprenen també a classificar els residus adequadament.
I és per això que volem fer-vos arribar algunes de les mesures que ja s’estan duent a terme en aquests moments:

  • Fomentam l’ús de carmanyoles per dur el berenar diàriament i, reduir així, els residus.
  • Feim un ús responsable de l’aigua quan netejam pinzells o altres utensilis. Disposam d’uns taps de plàstic per tapar les piques de les aules que ens permeten netejar emprant menys aigua.
  • Quan anam de sortida o d’excursió, l’escola ja no utilitza bosses de plàstic per dur el pícnic sinó que o bé els alumnes duen una bossa de tela reutilitzable per guardar els diferents entrepans i la fruita; o bé ens enduim tot el dinar dins capses de plàstic reutilitzables.
  • Quan anam de sortida i les famílies han de dur el berenar, també el preparen dins un torcaboques i dins una bossa de tela reutilitzable evitant, així, generar residus com el paper de plata, el paper de plàstic, les bosses de plàstic…
  • S’han posat diferents punts de reciclatge a l’escola i, de manera sistemàtica i mitjançant encarregats, els alumnes llancen el paper i els envasos de les papereres de les aules als contenidors corresponents.
  • Intentam utilitzar, sempre que es pugui, la llum natural fent un ús responsable del consum elèctric apagant els diferents aparells (ordinadors, projectors…) quan no els empram.
  • Utilitzam el paper per les dues cares abans de llançar-lo per imprimir o per realitzar algunes de les produccions dels alumnes dins les aules.
  • Feim prendre consciència als alumnes de manera quotidiana de la importància de cuidar i respectar el medi ambient quan anam a la muntanya (projecte de senderisme) i fent un ús responsable d’aquests recursos.
  • Celebram el dia del medi ambient, dia 5 de juny de cada any, fent alguna activitat significativa dins les aules.

Aquestes són les mesures que actualment duim a terme però a l’escola tenim la comissió de medi ambient que reflexiona i programa activitats per seguir amb la conscienciació i la millora de l’entorn; tret identitari del projecte pedagògic que defensam.

Atentament, la comissió de medi ambient.

Comparteix aquesta entrada