• vertical(0)

Ma. Magdalena Reus, premis a l’Esforç Personal i al Rendiment Acadèmic Excel·lent

maiteAhir, dimecres 30 de novembre, s’entregaren els Premis a l’Esforç Personal i al Rendiment Acadèmic Excel·lent , atorgats per la Conselleria d’Educació i Universitat. Aquests premis es concedeixen als alumnes que designen els centres d’entre aquells que estan proposats per a l’obtenció del títol de Graduat en ESO i que consideren que, o bé han destacat per l’esforç personal i la dedicació mostrada per superar les dificultats, tan personals com educatives, de l’entorn familiar o del sociocultural, durant tota l’etapa d’educació secundària obligatòria o bé han finalitzat l’ESO amb una nota mitjana igual o superior a 9.

Del nostre centre ha estat premiada, del curs 2015-16, Ma. Magdalena Reus

Enhorabona!

Comparteix aquesta entrada