Llegim cada dia

La lectura és un dels principals instruments d’aprenentatge. Una bona comprensió lectora constitueix un factor clau per a acompanyar a l’alumnat al procés d’aprenentatge. Per això, el nostre pla lector vol impulsar la lectura com a via fonamental del coneixement.

Els alumnes llegeixen individualment el tipus de text que ells decideixen: contes, llibres de diverses tipologies, revistes, còmics, diaris, etc., segons els seus gustos i preferències. Procedent de la biblioteca d’aula, però també en poden dur de casa. La lectura es fa en l’espai que ells decideixen, on se sentin a gust, i en la postura que els resulti més còmode.

Generalment es treballa la lectura al començament del matí, ja que és quan els infants tenen més capacitat de concentració. S’utilitza com a eina d’arribada calmada a l’aula i ens ajuda a concentrar-mos per començar la feina del dia.

Enguany, a 2n cicle, hem creat una biblioteca portàtil amb llibres de diferents temàtiques a partir de les inquietuds dels infants. Aquests parlen sobre autoestima, acceptació, diversitat, assetjament escolar, empoderament, crisis climàtica, equitat, inclusió… alguns dels títols són:

Els i les alumnes de 5è, a partir dels llibres que han llegit aquest curs, us fan les següents recomanacions:

Comparteix aquesta entrada