HORARI DE L’ESCOLA

Els mesos de juny i setembre hi haurà jornada intensiva, de 9:00 a 14:00 per l’alumnat d’infantil i Primària i de 8:00 a 14:00 pel d’ESO.

D’octubre a maig l’horari serà el següent:

Infantil i primària:

de dilluns a dijous de 9:00 a 12:45 i de 14:45 a 16:15
divendres de 9:00 a 13:00.

Secundària

1r i 2n d’ESO

De dilluns a dijous de 8:55 a 13:05 i de 14:40 a 16:30 i divendres a 8:00 a 14:00

3r i 4t d’ESO:

De dilluns a divendres de 8:00 a 14:00

FP bàsica

de 8:00 a 14:00 el primer torn

de 13’10 a 19’20 el segon torn

C. Formatiu

de 8:00 a 15:00 torn de matins
de 16:00 a 22:00 torn d’horabaixa
Els mesos de juny i setembre hi haurà jornada intensiva,
de 9:00 a 14:00 per l’alumnat d’infantil i primària i de 8:00
a 14:55 pel d’ESO.

⇒ Entrada a l’escola

L’escola obre la porta del c/ Balanguera, s/n a les 8:50, excepte pels alumnes d’ ESO que comencen la classe a les
8:00, o pels que utilitzen el servei d’Escola matinera.
Als migdies, de dilluns a dijous i pels alumnes d’infantil i primària l’escola obrirà a les 14:35.mportància de la puntualitat
Per motius organitzatius, la porta es tancarà a les 9:10.
Per a justificar el retard, l’alumne, acompanyat del seu familiar, haurà d’entrar per la porta del carrer Cabana.
Quan la manca de puntualitat sense justificar sigui
reiterada, l’alumne haurà d’esperar amb el seu familiar fins al proper canvi de classe, a les 10:00.

⇒ Sortida de l’escola

L’horari de sortida és a les 16:15 per l’alumnat d’infantil i primària i a les 16:30 pel d’ESO, excepte el divendres que
serà a les 13:00 i a les 14:05