Els nostres motius

Benvolguts pares i mares,

En aquesta lluita que hem iniciat, els docents i les famílies compartim un interès: els nostres alumnes, que són els vostres fills i filles.

Són molts els motius que ens han dut a la vaga. Allò que els aglutina a tots és una actitud, per part del govern, contrària al bon funcionament del sistema educatiu, contrària a tot un col.lectiu professional, contrària als interessos, al benefici, dels nostres alumnes.

El govern ha reduït les plantilles del professorat, les beques per als alumnes, i finalment ha volgut implantar, sense cap consens amb la comunitat educativa, el Tractament Integrat de Llengües. Tot això perjudica els nostres alumnes, dificulta el seu procés d’aprenentatge; per això protestam, per això ens hem plantat. Amb aquesta vaga, com a treballadors, nosaltres no hi guanyam res. Però hi guanyam tots com a ciutadans.

És evident que tots volem que els nostres alumnes coneguin l’anglès, que siguin competents en aquesta llengua. Però això no es pot fer de qualsevol manera. No es pot fer sense una preparació adequada del professorat, sense un nivell suficient per part dels alumnes. Condicions que ara mateix, no reunim, ni els uns ni els altres. Per tant, pensam que les conseqüències d’acometre aquesta reforma, seran altament perjudicials per als vostres fills, que, ni adquiriran els coneixements prevists en cada matèria, ni aprendran anglès.

El Comitè de vaga d’Es Liceu.


Motius exposats per l’Assemblea de docents.

Per què fem vaga?