S’ha creat una caixa de resistència general:

1.- Per pagar totes les despeses que es generen de l’organització de la vaga.

2.- Per assumptes legals o de defensa jurídica.

3.- Per ajudes econòmiques a la gent que està en vaga.

 

El nostre centre ha obert una caixa pròpia, de la qual se n’entrega una part a la general, tal com es va pactar amb l’Assemblea de docents.

No cal dir que les vostres aportacions seran molt ben rebudes i que serveixen per poder aguantar el temps que calgui per obtenir els objectius de la vaga, centrats en no minvar la qualitat de l’ensenyament.

La Caixa de resistència que correspon a Es Liceu és la següent:

Sa Nostra: 0487 2150 52 9000036576