Les cooperatives d’ensenyament de les Illes Balears demanen un ajornament en la implantació de la LOMQE

Ho podeu veure a la web de la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears:

Davant la situació que ha creat aquesta llei orgànica des del seu inici i els retards legals, es fa molt difícil organitzar adequadament el proper curs.

A principi de gener de 2015, el Ministeri va publicar, amb molt retard, el currículum bàsic de la LOMCE per a l’ESO i el Batxillerat, que s’haurà d’aplicar a partir del proper curs a 1º i 3º de l’ESO i 1º de Batxillerat. Aquest retard i la falta de previsió dificultarà el desplegament normatiu d’aquesta Llei per part de les comunitats autònomes. A més, del disseny de les avaluacions previstes en la LOMQE, des de l’origen, aquesta Llei Orgànica s’ha gestat sense consultar experts ni a la comunitat escolar. L’aplicació sense temps ens aboca a un caos organitzatiu.

Aspectes de la Llei com els itineraris en l’ESO, poden afectar greument , especialment, els centres d’una sola línia, per aspectes tan simples com la falta d’espai. En la situació actual, el procés d’escolarització s’haurà d’iniciar sense tenir clara l’organització horària, d’assignatures als centres, la qual cosa òbviament perjudicarà a famílies i alumnes.

Per tot això, des de la Sectorial de Cooperatives d’Ensenyament de les Illes Balears (UCTAIB) es demana a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats que sol·liciti al MECD l’ajornament en la implantació de la LOMQE a ESO i el Batxillerat fins al curs 2016-2017.

Per més informació.

Enric Poz Mas (mòbil. 667734634)

President Sectorial de Cooperatives d’Ensenyament de les Illes Balears (UCTAIB)

Comparteix aquesta entrada