IX CONCURS DE NARRATIVA BREU “ES LICEU”

BASES DEL CONCURS

PARTICIPANTS

Aquesta convocatòria s’adreça als/les alumnes del 2n i 3r cicle d’Educacó Primària i a tots els/les alumnes d’ESO, Cicles Formatius i PQPI.

MODALITAT I CATEGORIES

1.- Heu de presentar un relat o un conte de ficció, original i inèdit en llengua catalana.

2.- Enguany els arguments dels vostres relats han d’estar relacionats amb l’any internacional dels boscos o contar una història que transcorri en un bosc.

3.- Els relats es classificaran en quatre categories:
A).Educació Primària (segon cicle)
B).Educació Primària (tercer cicle)
C).Educació Secundària (primer, segon i PQPI)
D).Educació Secundària (tercer, quart i Cicles formatius)

PRESENTACIÓ

1.-Els relats es presentaran en fulls format DIN A4, escrits a ordinador per una sola cara, i firmats amb un pseudònim.

2.-L’extensió màxima ha de ser de 2 fulls.

3.-Els/les alumnes interessats en participar en el concurs han de presentar el seu relat personalment a la biblioteca abans del dia 12 de març 2012.

4.-Cada concursant només podrà presentar un relat.

JURAT

1.-El jurat l’integraran les següents persones:
-Professorat de Primària.
-Professorat de Secundària.
-Dues representats de la Biblioteca.
-Un pare o una mare de l’AMIPA.
-Un/a escriptor/a en llengua catalana.

2.-La decisió del jurat serà inapel·lable. El jurat es reserva el dret a considerar desert algun premi.

PREMIS

1.-S’establirà:
a) Un primer premi per a cada una de les categories indicades i consistirà en :
-un lot de llibres.
-un MP4.
-la publicació dels quatre relats guanyadors a la revista Liceum i a la web del centre.

b)Un segon premi per a cada una de les categories indicades que consistirà en un llibre.

2.- Els premis es lliuraran dilluns 23 d’Abril del 2012, a l’escola, on es preveu la presència i la participació d’un/a escriptor/a de les nostres Illes.

La participació en aquest certamen comporta l’acceptació d’aquestes bases.

 

Comparteix aquesta entrada