• vertical(0)

Inici de curs

Benvolgudes famílies,

Superam els primers dies d’escola, dins el marc de celebracions del 40 aniversari d’ES LICEU.

Consideram que l’inici del retorn progressiu a les aules ha estat positiu, malgrat els reajustaments que s’han succeït i us convidam a fer-ne arribar les aportacions que contribueixin a millorar el funcionament de l’escola.

Amb aquesta intenció i per tal d’intentar omplir el buit de contactes tutoria/famílies que es genera amb l’obligada organització, aviat la tutora/el tutor de la vostra filla/del vostre fill es posarà en contacte amb vosaltres, si encara no ho ha fet i ens podreu explicar els vostres comentaris, mitjançant el seu mateix correu.

Rebrem els missatges encoratjadors amb il·lusió, les propostes constructives amb seriositat i les crítiques amb una actitud de millora.

Sabem que el risc zero no existeix, però treballam enèrgicament per a què el nivell de protecció sigui màxim i, en qualsevol cas, la tornada a les aules és imprescindible per a arribar a les necessitats del nostre alumnat i de moltes famílies.

En aquest moment excepcional i ple d’incerteses és important treballar plegats i en la mateixa direcció. Hem fet feina per confeccionar un context segur i amable que recuperi la vida i l’aprenentatge a l’escola. Sabem que els centres escolars tenim un rol determinant a l’hora de proposar certeses  que cohesionin la societat.

Tot i això, hem de ser conscients que les condicions de convivència són canviats i les instruccions proposen escenaris de seguretat estrictes. Com hem fet fins aleshores us anirem informant dels canvis que es vagin succeint al llarg del curs.

Benvingudes a ES LICEU i moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

L’EQUIP DIRECTIU

Comparteix aquesta entrada