Es Liceu. Horaris curs 2016-17
Primer dematí
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:00 Xarxes locals-A
XAVIER TORRENS IBARS
Muntatge i manteniment d’equip-A
Profe 2
Muntatge i manteniment d’equip-A
Profe 2
Formació i orientació laboral-A
TERESA HIDALGO PEREZ
Aplicacions ofimàtiques-A
Profe 2
08:55 Sistemes operatius monoestació-A
GUILLEM MATEU MASCARÓ
09:50 Formació i orientació laboral-A
TERESA HIDALGO PEREZ
Sistemes operatius monoestació-A
GUILLEM MATEU MASCARÓ
Xarxes locals-A
XAVIER TORRENS IBARS
11:15 Aplicacions ofimàtiques-A
ANTONI MANCHADO LOZANO
Formació i orientació laboral-A
TERESA HIDALGO PEREZ
Sistemes operatius monoestació-A
GUILLEM MATEU MASCARÓ
Aplicacions ofimàtiques-A
ANTONI MANCHADO LOZANO
12:10 Sistemes operatius monoestació-A
GUILLEM MATEU MASCARÓ
Muntatge i manteniment d’equip-A
Profe 2
13:05 Sistemes operatius monoestació-A
GUILLEM MATEU MASCARÓ

Es Liceu. Horaris curs 2016-17
Segon dematí
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:00 Sistemes operatius en xarxa-B
PERE NEGRE GALMÉS
Serveis en xarxa-B
MIQUEL PIULATS MATEU
Aplicacions web-B
GUILLEM MATEU MASCARÓ
Serveis en xarxa-B

MIQUEL PIULATS MATEU

Aplicacions web-B
GUILLEM MATEU MASCARÓ
08:55 Empresa i iniciativa emprenedora-B
TERESA HIDALGO PEREZ
Serveis en xarxa-B
MIQUEL PIULATS MATEU
09:50 Serveis en xarxa-B
MIQUEL PIULATS MATEU
Empresa i iniciativa emprenedora-B
TERESA HIDALGO PEREZ
Serveis en xarxa-B
MIQUEL PIULATS MATEU
Sistemes operatius en xarxa-B
PERE NEGRE GALMÉS
11:15 Serveis en xarxa-B
MIQUEL PIULATS MATEU
Seguretat informàtica-B
CATALINA OLIVER BENNASAR
Sistemes operatius en xarxa-B
PERE NEGRE GALMÉS
Seguretat informàtica-B
CATALINA OLIVER BENNASAR
12:10 Seguretat informàtica-B
CATALINA OLIVER BENNASAR
Sistemes operatius en xarxa-B
PERE NEGRE GALMÉS
Empresa i iniciativa emprenedora-B
TERESA HIDALGO PEREZ
Seguretat informàtica-B
CATALINA OLIVER BENNASAR
13:05 Seguretat informàtica-B
CATALINA OLIVER BENNASAR
Serveis en xarxa-B
MIQUEL PIULATS MATEU
Serveis en xarxa-B
MIQUEL PIULATS MATEU
Seguretat informàtica-B
CATALINA OLIVER BENNASAR

Es Liceu. Horaris curs 2016-17
Primer capvespre
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:00 Sistemes operatius monoestació-C
GUILLEM SASTRE
Formació i orientació laboral-C
JOANA MARIA FIOL JORDÀ
Muntatge i manteniment d’equip-C
ANTONI NICOLAU
Formació i orientació laboral-C
JOANA MARIA FIOL JORDÀ
Muntatge i manteniment d’equip-C
ANTONI NICOLAU
16:55 Muntatge i manteniment d’equip-C
ANTONI NICOLAU
17:50 Xarxes locals-C
Profe 1
Aplicacions ofimàtiques-C
GUILLEM SASTRE
Xarxes locals-C
Profe 1
19:15 Xarxes locals-C
Profe 1
Xarxes locals-C
Profe 1
Sistemes operatius monoestació-C
GUILLEM SASTRE
Xarxes locals-C
Profe 1
20:10 Xarxes locals-C
Profe 1
Sistemes operatius monoestació-C
GUILLEM SASTRE
Aplicacions ofimàtiques-C
GUILLEM SASTRE
Aplicacions ofimàtiques-C
GUILLEM SASTRE
Aplicacions ofimàtiques-C
GUILLEM SASTRE
21:05 Xarxes locals-C
Profe 1

Es Liceu. Horaris curs 2016-17
Segon capvespre
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:00 Serveis en xarxa-D
ANTONI NICOLAU
Serveis en xarxa-D
ANTONI NICOLAU
Seguretat informàtica-D
GUILLEM SASTRE
Aplicacions web-D
GUILLEM MATEU MASCARÓ
Seguretat informàtica-D
GUILLEM SASTRE
16:55
17:50 Empresa i iniciativa emprenedora-D
PEP BUADES MATAMALAS
Empresa i iniciativa emprenedora-D
PEP BUADES MATAMALAS
Seguretat informàtica-D
GUILLEM SASTRE
19:15 Sistemes operatius en xarxa-D
ANTONI NICOLAU
Empresa i iniciativa emprenedora-D
PEP BUADES MATAMALAS
Serveis en xarxa-D
ANTONI NICOLAU
Sistemes operatius en xarxa-D
ANTONI NICOLAU
20:10 Aplicacions web-D
GUILLEM MATEU MASCARÓ
Sistemes operatius en xarxa-D
ANTONI NICOLAU
21:05