Primer matí
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:00 IFC21 Sistemes operatius monoestació-A
Nou informàtic matí
IFC21 Xarxes locals-A
Nou informàtic matí
IFC21 Muntatge i manteniment d’equip-A
Fèlix
08:55 IFC21 Sistemes operatius monoestació-A
Nou informàtic matí
IFC21 Formació i orientació laboral-A
TERESA HIDALGO PEREZ
IFC21 Xarxes locals-A
Nou informàtic matí
09:50 IFC21 Xarxes locals-A
Nou informàtic matí
IFC21 Aplicacions ofimàtiques-A
Joan Galmés
IFC21 Muntatge i manteniment d’equip-A
Fèlix
IFC21 Xarxes locals-A
Nou informàtic matí
IFC21 Formació i orientació laboral-A
TERESA HIDALGO PEREZ
11:05 IFC21 Xarxes locals-A
Nou informàtic matí
IFC21 Sistemes operatius monoestació-A
Nou informàtic matí
12:00 IFC21 Muntatge i manteniment d’equip-A
Fèlix
IFC21 Aplicacions ofimàtiques-A
Joan Galmés
13:10 IFC21 Xarxes locals-A
Nou informàtic matí
IFC21 Aplicacions ofimàtiques-A
GUILLEM MATEU MASCARÓ
14:05 IFC21 Xarxes locals-A
Nou informàtic matí

Segon matí
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:00 IFC21 Aplicacions web-B
MIQUEL PIULATS MATEU
IFC21 Seguretat informàtica-B
PERE NEGRE GALMÉS
08:55 IFC21 Aplicacions web-B
MIQUEL PIULATS MATEU
IFC21 Seguretat informàtica-B
PERE NEGRE GALMÉS
IFC21 Serveis en xarxa-B
GUILLEM MATEU MASCARÓ
09:50 IFC21 Empresa i iniciativa emprenedora-B
TERESA HIDALGO PEREZ
IFC21 Serveis en xarxa-B
GUILLEM MATEU MASCARÓ
11:05 IFC21 Serveis en xarxa-B
GUILLEM MATEU MASCARÓ
IFC21 Empresa i iniciativa emprenedora-B
TERESA HIDALGO PEREZ
12:00 IFC21 Sistemes operatius en xarxa-B
PERE NEGRE GALMÉS
IFC21 Sistemes operatius en xarxa-B
PERE NEGRE GALMÉS
IFC21 Sistemes operatius en xarxa-B
PERE NEGRE GALMÉS
IFC21 Aplicacions web-B
MIQUEL PIULATS MATEU
13:10
14:05 IFC21 Seguretat informàtica-B
PERE NEGRE GALMÉS
IFC21 Seguretat informàtica-B
PERE NEGRE GALMÉS

Primer horabaixa
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:00 IFC21 Muntatge i manteniment d’equip-C
JAUME ROSSINYOL
IFC21 Muntatge i manteniment d’equip-C
JAUME ROSSINYOL
IFC21 Aplicacions ofimàtiques-C
JAUME ROSSINYOL
IFC21 Formació i orientació laboral-C
JOANA MARIA FIOL JORDÀ
IFC21 Aplicacions ofimàtiques-C
JAUME ROSSINYOL
16:55 IFC21 Aplicacions ofimàtiques-C
JAUME ROSSINYOL
17:50 IFC21 Formació i orientació laboral-C
JOANA MARIA FIOL JORDÀ
IFC21 Muntatge i manteniment d’equip-C
JAUME ROSSINYOL
IFC21 Xarxes locals-C
Toni Ferrer
19:15 IFC21 Xarxes locals-C
Toni Ferrer
IFC21 Sistemes operatius monoestació-C
Rafel Jaume
20:10 IFC21 Aplicacions ofimàtiques-C
JAUME ROSSINYOL
IFC21 Sistemes operatius monoestació-C
Rafel Jaume
21:05 IFC21 Sistemes operatius monoestació-C
Rafel Jaume

Segon horabaixa
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:00 IFC21 Sistemes operatius en xarxa-D
Rafel Jaume
IFC21 Sistemes operatius en xarxa-D
Rafel Jaume
IFC21 Sistemes operatius en xarxa-D
Rafel Jaume
IFC21 Aplicacions web-D
Joan Galmés
IFC21 Sistemes operatius en xarxa-D
Rafel Jaume
16:55 IFC21 Sistemes operatius en xarxa-D
Rafel Jaume
IFC21 Sistemes operatius en xarxa-D
Rafel Jaume
IFC21 Empresa i iniciativa emprenedora-D
MARTA ROSSELLÓ
IFC21 Sistemes operatius en xarxa-D
Rafel Jaume
17:50 IFC21 Serveis en Xarxa-D
JAUME ROSSINYOL
IFC21 Sistemes operatius en xarxa-D
Rafel Jaume
IFC21 Empresa i iniciativa emprenedora-D
MARTA ROSSELLÓ
IFC21 Serveis en Xarxa-D
JAUME ROSSINYOL
19:15 IFC21 Seguretat informàtica-D
Joan Bauza
IFC21 Empresa i iniciativa emprenedora-D
MARTA ROSSELLÓ
IFC21 Seguretat informàtica-D
Joan Bauza
20:10 IFC21 Aplicacions web-D
Joan Galmés
IFC21 Serveis en Xarxa-D
JAUME ROSSINYOL
IFC21 Serveis en Xarxa-D
JAUME ROSSINYOL
21:05