Es Liceu 2014-2015
1r MATÍ
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:00 Muntatge i manteniment d’equip
JOAN BENNASAR
Muntatge i manteniment d’equip
JOAN BENNASAR
Muntatge i manteniment d’equip
JOAN BENNASAR
Sistemes operatius monoestació
CATALINA OLIVER BENNASAR
08:55 Xarxes locals
PERE NEGRE GALMÉS
Xarxes locals
PERE NEGRE GALMÉS
09:50 Formació i orientació laboral
TERESA HIDALGO PEREZ
Sistemes operatius monoestació
CATALINA OLIVER BENNASAR
Sistemes operatius monoestació
CATALINA OLIVER BENNASAR
Formació i orientació laboral
TERESA HIDALGO PEREZ
11:05 Aplicacions ofimàtiques
CATALINA OLIVER BENNASAR
Muntatge i manteniment d’equip
JOAN BENNASAR
Xarxes locals
PERE NEGRE GALMÉS
12:00 Xarxes locals
PERE NEGRE GALMÉS
Aplicacions ofimàtiques
CATALINA OLIVER BENNASAR
13:10 Aplicacions ofimàtiques
JOAN AUTONELL
14:05 Aplicacions ofimàtiques
JOAN AUTONELL
Aplicacions ofimàtiques
JOAN AUTONELL
Horari generat amb FET 5.18.0 el 08/09/14 12.31

Es Liceu 2014-2015
2n MATÍ
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:00 Seguretat informàtica
PERE NEGRE GALMÉS
Serveis en xarxa
GUILLEM MATEU MASCARÓ
Sistemes operatius en xarxa
PERE NEGRE GALMÉS
08:55 Aplicacions web
GUILLEM MATEU MASCARÓ
Serveis en xarxa
MIQUEL PIULATS MATEU
Aplicacions web
GUILLEM MATEU MASCARÓ
09:50 Seguretat informàtica
PERE NEGRE GALMÉS
Serveis en xarxa
GUILLEM MATEU MASCARÓ
Serveis en xarxa
MIQUEL PIULATS MATEU
11:05 Sistemes operatius en xarxa
PERE NEGRE GALMÉS
Empresa i iniciativa emprenedora
TERESA HIDALGO PEREZ
Sistemes operatius en xarxa
PERE NEGRE GALMÉS
12:00 Aplicacions web
GUILLEM MATEU MASCARÓ
Empresa i iniciativa emprenedora
TERESA HIDALGO PEREZ
13:10 Seguretat informàtica
PERE NEGRE GALMÉS
Sistemes operatius en xarxa
PERE NEGRE GALMÉS
Serveis en xarxa
GUILLEM MATEU MASCARÓ
14:05 Serveis en xarxa
MIQUEL PIULATS MATEU
Horari generat amb FET 5.18.0 el 08/09/14 12.31

Es Liceu
1r CAPVESPRE
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:00 Aplicacions ofimàtiques
PEP BUADES MATAMALAS
Formació i orientació laboral
TERESA HIDALGO PEREZ
Aplicacions ofimàtiques
PEP BUADES MATAMALAS
Sistemes operatius monoestació
JAUME ROSSINYOL
Muntatge i manteniment d’equip
JAUME ROSSINYOL
16:55 Muntatge i manteniment d’equip
JAUME ROSSINYOL
17:50 Sistemes operatius monoestació
JAUME ROSSINYOL
Sistemes operatius monoestació
JAUME ROSSINYOL
Formació i orientació laboral
TERESA HIDALGO PEREZ
Aplicacions ofimàtiques
PEP BUADES MATAMALAS
19:15 Muntatge i manteniment d’equip
JAUME ROSSINYOL
Xarxes locals
JOAN GALMÉS
Formació i orientació laboral
TERESA HIDALGO PEREZ
20:10 Xarxes locals
JOAN GALMÉS
Xarxes locals
JOAN GALMÉS
Aplicacions ofimàtiques
PEP BUADES MATAMALAS
21:05
Horari generat amb FET 5.18.0 el 12/09/14 12.50

Es Liceu
2n CAPVESPRE
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:00 Serveis en xarxa
JAUME ROSSINYOL
Sistemes operatius en xarxa
JOAN GALMÉS
Serveis en xarxa
JAUME ROSSINYOL
Empresa i iniciativa emprenedora
TERESA HIDALGO PEREZ
Aplicacions web
JOAN GALMÉS
16:55 Empresa i iniciativa emprenedora
TERESA HIDALGO PEREZ
17:50 Aplicacions web
JOAN GALMÉS
Empresa i iniciativa emprenedora
TERESA HIDALGO PEREZ
Sistemes operatius en xarxa
JOAN GALMÉS
Aplicacions web
JOAN GALMÉS
Sistemes operatius en xarxa
JOAN GALMÉS
19:15 Seguretat informàtica
MIQUEL PARERA
20:10 Sistemes operatius en xarxa
JOAN GALMÉS
Serveis en xarxa
JAUME ROSSINYOL
Seguretat informàtica
MIQUEL PARERA
Serveis en xarxa
JAUME ROSSINYOL
21:05
Horari generat amb FET 5.18.0 el 12/09/14 12.50