Es Liceu. Horaris curs 2016-17
A
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:00 Formació i orientació laboral
JOANA MARIA FIOL JORDÀ
Relacions en l’equip de treball
PEP BUADES MATAMALAS
Formació i orientació laboral
JOANA MARIA FIOL JORDÀ
TAO Concepció Martorell TAO Concepció Martorell
16:55 Higiene del medi hospitalari i neteja de material
MIQUEL MORRO GAMUNDÍ
Promoció de la salut i suport psicològic al pacient
CONCEPCIÓ
Higiene del medi hospitalari i neteja de material
MIQUEL MORRO GAMUNDÍ
17:50 Higiene del medi hospitalari i neteja de material
MIQUEL MORRO GAMUNDÍ
Promoció de la salut i suport psicològic al pacient
CONCEPCIÓ
Higiene del medi hospitalari i neteja de material
MIQUEL MORRO GAMUNDÍ
Relacions en l’equip de treball
PEP BUADES MATAMALAS
OADS Concepció
19:15 Tècniques bàsiques d’infermeria
MIQUEL MORRO GAMUNDÍ
Tècniques bàsiques d’infermeria
MIQUEL MORRO GAMUNDÍ
Higiene del medi hospitalari i neteja de material
MIQUEL MORRO GAMUNDÍ
Tècniques bàsiques d’infermeria
MIQUEL MORRO GAMUNDÍ
OADS Concepció
20:10 Tècniques bàsiques d’infermeria
MIQUEL MORRO GAMUNDÍ
Tècniques bàsiques d’infermeria
MIQUEL MORRO GAMUNDÍ
Tècniques bàsiques d’infermeria
MIQUEL MORRO GAMUNDÍ
Promoció de la salut i suport psicològic al pacient
CONCEPCIÓ
21:05 Tècniques bàsiques d’infermeria
MIQUEL MORRO GAMUNDÍ
Tècniques bàsiques d’infermeria
MIQUEL MORRO GAMUNDÍ