DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
16:00 Tècniques bàsiques d’infermeria Tècniques bàsiques d’infermeria Tècniques bàsiques d’infermeria Tècniques bàsiques d’infermeria Promoció de la salut i suport psicològic al pacient
16:55 Tècniques bàsiques d’infermeria Relacions en l’equip de treball Tècniques bàsiques d’infermeria Tècniques bàsiques d’infermeria Promoció de la salut i suport psicològic al pacient
17:50 Tècniques bàsiques d’infermeria Tècniques bàsiques d’infermeria Tècniques bàsiques d’infermeria Tècniques bàsiques d’infermeria Tècniques d’ajuda odontològica-estomatològica
18:45 Descans Descans Descans Descans Descans
19:15 Higiene del medi hospitalari i neteja de material Operacions administratives i documentació sanitària Higiene del medi hospitalari i neteja de material Higiene del medi hospitalari i neteja de material Tècniques d’ajuda odontològica-estomatològica
20:10 Higiene del medi hospitalari i neteja de material Operacions administratives i documentació sanitària Tècniques d’ajuda odontològica-estomatològica Formació i orientació laboral Promoció de la salut i suport psicològic al pacient
21:05 Higiene del medi hospitalari i neteja de material Formació i orientació laboral Tècniques d’ajuda odontològica-estomatològica Relacions en l’equip de treball Promoció de la salut i suport psicològic al pacient